Home » Radni sastanak kantonalnih inspektora u ZDK-u

Radni sastanak kantonalnih inspektora u ZDK-u

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona radi efikasnijeg i koordiniranog rada inspekcije, održan je radni sastanak sa svim kantonalnim inspektorima o temi jednoobrazno postupanje kantonalnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i primjeni programa “Lotus” u vršenju inspekcijskog nadzora i otklanjanje njegovih nedostataka.

Zaključeno je da kantonalni inspektori jednoobrazno postupaju u vršenju inspekcijskog nadzora kod subjekta nadzora, odnosno da primjenjuju na isti način, posebne propise i propise iz oblasti Zakona o inspekcijama ZDK-a, Zakona o prekršajima FBiH i Zakona o upravnom postupku.

Sve kantonalne inspekcije ove uprave poduzimaju preventivne, korektivne i represivne mjere u skladu sa ciljevima iz programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK-a.

  U BiH u oktobru 143,5 hiljada turista, ostvareno 292,8 hiljada noćenja

Primjena programa “Lotus” pokazala se efikasnom, a to znači da se poštuju procedure za rad u informacionom sistemu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a ujedno se poduzimaju aktivnosti koje omogućavaju da se sve nejasnoće prevaziđu i riješe dvosmjernom komunikacijom s IT administratorom, saopćeno je iz Informative službe ZDK-a.

Fokus.ba