Home » RAK prihvatio smanjenje cijena usluga mobilne telefonije

RAK prihvatio smanjenje cijena usluga mobilne telefonije

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH jučer je u Sarajevu prihvatio informaciju o Mjerama za smanjenje cijena usluga mobilne telefonije i obavezao Agenciju da usvojeni set mjera uputi Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, te blagovremeno obavijesti krajnje korisnike o donesenim mjerama.

Vijeće je odobrio da se na javne konsultacije uputi Pravilo o dozvolama za distribuciju audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, u kojem se predlaže da se uvrsti odredba kojom bi se distributerima iz BiH naložilo da zatamnjuju emitovanje rijaliti i pseudorijaliti programa pružalaca medijskih usluga čije je sjedište izvan BiH, ukoliko se emituju mimo propisanog vremenskog ograničenja ili bez tehničke zaštite.

Visoko.co.ba

Tags