Home » Ramo Isak: Zašto još uvijek nije imenovan direktor Federalne uprave policije?

Ramo Isak: Zašto još uvijek nije imenovan direktor Federalne uprave policije?

ramo isak

Dr.sc. Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, dana 09.12.2021. godine postavio je pitanje Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, zašto već tri godine nije imenovan direktor Federalne uprave policije? Svi smo svjedoci aktuelnog sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, pa je neprihvatljivo da ovako važan policijski organ u sistemu sigurnosti godinama nema svoga direktora, što umanjuje njegov operativni kapacitet. Nejasno je zašto Vlada Federacije BiH i Nezavisni odbor za izbor i imenovanje direktora policije ne vrše svoju zakonsku nadležnost, iako je za ovu poziciju provedena konkursna procedura i sačinjena lista od sedam kandidata koji su ispunili sve propisane uslove. Evidentno je da se radi o kandidatima koji imaju najviše činove i koji rade na visokim pozicijama u policiji. Zbog toga Ramo Isak traži da se što prije okonča procedura izbora, te da se pokrene odgovornost protiv svih odgovornih lica – zašto i zbog čega do sada nije imenovan direktor FUP-a?

  Objavljujemo najnovije ažuriranje rezultata izbora za ZDK, parlamente FBiH i BiH i Predsjedništvo BiH (FOTO)

Isak je postavio pitanje i za zamjenika direktora Federalne uprave policije šta planira preduzeti u vezi navoda iz teksta “Slobodne Bosne”, a za navodno “nezakonite radnje i zloupotrebe službene dužnosti i ovlaštenja” šefa Detašmana FUP-a u Zenici. Takođe, i po pitanju navodnog “nedozvoljenog pritiska” na dvije članice Nezavisnog odbora ZDK, a što je Isak već kao poslaničko pitanje postavio na zasjedanju Skupštine ZDK.