Home » Rekordna naplata: Porezna uprava FBiH u 2016. prikupila 4,4 milijarde javnih prihoda

Rekordna naplata: Porezna uprava FBiH u 2016. prikupila 4,4 milijarde javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH u prošloj godini je ostvarila rekordnu naplatu javnih prihoda u iznosu većem od 4,4 milijarde KM, što je za 8,51 posto više nego u 2015. godini.
Rekordna naplata: Porezna uprava FBiH u 2016. prikupila 4,4 milijarde javnih prihoda
Kako je na godišnjoj konferenciji rekao direktor ove institucije Šerif Isović, glavni cilj zaposlenika u prošloj godini je bio da povećaju naplatu poreza, a zatim da urade reformu unutar uprave, urade dogradnju poreznog sistema u FBiH te rade na afirmaciji poreznih obveznika da sami steknu naviku dobrovoljnog izvršavanja obaveza.

“Zasluga i hvala za ovo pripada poreznim obveznicima koji su uredno plaćali svoje obaveze, Vladi i Parlamentu FBiH koji su donijeli nekoliko propisa koji su doveli do povećanja finansijske discipline, uposlenicima Porezne uprave i građanima koji su dostavljali informacije o nepravilnostima, kao i medijima. U prošloj godini građani su podnijeli 1.600 prijava o nepravilnostima”, kazao je Isović.

Najveći rast zabilježen u uplatama poreza na dobit, zatim dohodak, naknade, takse, posebne naknade i ostali porezi. Kada je riječ o doprinosima, zabilježen je rast uplata za PIO i zdravstveno osiguranje.

Kao i prethodnih godina, najveću uplatu ima Kanton Sarajevo, a najmanju Bosansko-podrinjski kanton – 1,1 posto.

“Izvršili smo 7.817 inspekcijskih nadzora i donijeli 27.292 rješenja te utvrdili više od 400 miliona KM dodatnih poreznih obaveza. Podnijeli smo 5.701 prekršajni nalog u vrijednosti 103 miliona KM te smo podnijeli 33 krivične prijave gdje se terete subjekti za utaju poreza u iznosu od 19,8 miliona KM”, kazao je Isović.

  Vlada ZDK odobrila 860 hiljada KM za organizaciju i izgradnju šest poslovnih zona

U 2016. godini porezni inspektori su otkrili 1.224 objekta koja su radila bez odobrenja, 2.625 radnika koji nisu bili prijavljeni, 676 objekata bez fiskalnog uređaja i 2.293 objekta koja nisu izdavala fiskalne račune. Zapečatili su 1.731 objekat.

“Dug poreznih obveznika iznosi dvije milijarde KM i mi smo donijeli mjere za njegovo smanjenje. Predložili smo poreznim obveznicima da plate 10 posto duga odmah i da im zamrznemo dug na pet godina tokom kojih će ga plaćati u jednakim mjesečnim ratama, a otpisujemo im troškove zateznih kamata i prisilne naplate, te dio glavnog duga koji se odnosi na zdravstveno osiguranje ako ga zaposlenici nisu koristili. Ono iza čega čvrsto stojimo je da nema oprosta za dugovanje po osnovu PIO-a”, kazao je Isović.

Rekao je kako je napravljena sistematizacija radnih mjesta u Poreznoj upravi FBiH te da im nedostaju 532 zaposlenika. Na kraju su se zahvalili građanima koji su prijavljivali nepravilnosti poručivši da rade ispravno za sebe, građane i državu te onemogućavaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Zahvalili su se i poreznim obveznicima te očekuju da će u 2017. godini zabilježiti još veći porast naplate poreza.

Klix.ba