Home » RS: Penzioni-invalidski fond potražuje čak 414 miliona KM

RS: Penzioni-invalidski fond potražuje čak 414 miliona KM

Fond PIO RS zaključno sa krajem prošle godine po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje potražuje 414,38 miliona maraka, a u odnosu na 2014. godinu dug je narastao za oko 23,38 miliona KM.

Preduzeća nad kojima je pokrenut stečaj ili likvidacija duguju 95,2 miliona KM, a zdravstvene ustanove čak 76,7 miliona. DOO preduzeća imaju 57,2 miliona KM duga, a među većim dužnicima su i samostalni preduzetnici koji za doprinose nisu uplatili 40 miliona, piše Glas Srpske.

Dug javnih preduzeća u kojima je država većinski vlasnik čini 5,5 odsto ukupnog duga i iznosi 23 miliona maraka.

Preduzeća iz oblasti tekstilne industrije duguju 13,9 miliona maraka, razne ustanove 8,8 miliona. Preduzeća čiji je osnivač opština ili grad nisu uplatila Fondu PIO 5,4 miliona KM, a lokalne zajednice duguju tri miliona.

Najveći dužnici na kraju 2015. godine pojedinačno sa odobrenim reprogramom su Univerzitetski klinički centar RS sa 25,6 miliona KM, “Svislajon” IAT Trebinje 10,2 miliona, te “Novoteks” Trebinje u stečaju 9,6 miliona KM.

– Veliki novac potražujemo i od Željeznica RS, tačnije 8,5 miliona, zatim od Bolnice Istočno Sarajevo 7,7 miliona, Opšte bolnice u Doboju 6,8 miliona KM, te Univerzitetske bolnice Foča 6,6 miliona KM. Od preduzeća “Kosmos” potražujemo 4,9 miliona i “Birča” iz Zvornika pet miliona KM, te od Opšte bolnice Prijedor 3,5 miliona KM – rekao je portparol Fonda PIO RS Tihomir Joksimović i dodao da je nastavljen trend rasta potraživanja, što se direktno odražava na deficit od 54,5 miliona KM.

Vršilac dužnosti direktora banjalučkog preduzeća “Kosmos” Dušan Vještica kaže da je dug prema Fondu PIO nagomilavan godinama i da prva tri mjeseca ove godine nije rađeno na njegovom smanjenju.

– Nismo smanjivali dug u ovoj godini, račun nam je bio blokiran i borili smo se za preživljavanje. U narednom periodu operativnog i finansijskog restrukturiranja preduzeća trudićemo se da iznađemo način kako da taj dug riješimo – rekao je Vještica.

Uprkos dugovanjima, u Fondu PIO kažu da su u prošloj godini dobro poslovali i postigli izuzetne rezultate na rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava i isplate penzija.

– Na kraju 2014. imali smo 5.539 neriješenih zahtjeva, a godinu kasnije ostalo nam je 4.108 zahtjeva, što je manje za 35 odsto. Blagovremeno smo lani isplatili svih 12 penzija u bruto iznosu od 984,8 miliona KM – rekao je Joksimović.

Dodao je da je Republika Srpska u poređenju sa državama bivše Jugoslavije odmah iza Slovenije po procentu starosnih penzija koji u RS iznosi 53,70 odsto. Na porodične penzije odlazi 30,43 odsto, a na invalidske 15,87 odsto.

– Broj penzionera lani je porastao za 2.934, što je najmanje povećanje u odnosu na ranije godine, posebno na period od 2007. do 2009. godine kada je rast broja korisnika iznosio i više od 11.000 godišnje – rekao je Joksimović.

On je pojasnio da je lani doneseno 1.086 rješenja o pravu na invalidsku penziju, a od 2007. do 2010. je godišnje donošeno od 3.500 do 3.900 rješenja o pravu na invalidsku penziju.

– Upravo iz tih godina i potiče najveći broj falsifikovane medicinske dokumentacije na osnovu koje je znatan broj osiguranika ostvarivao pravo na invalidsku penziju – pojasnio je Joksimović.

Fond PIO RS je od početka ove godine prešao na trezorski način poslovanja i isplate penzija čime su ugašeni svi računi Fonda, uz novac prenesen na jedinstveni račun trezora RS.

– Sva kreditna zaduženja Fonda prelaskom na trezor su preuzeta od strane budžeta Srpske. Poslovanje i isplata penzija putem trezora znače da Fond više nema potrebu za bilo kakvim kreditnim zaduženjima, kao što je to bilo u prethodnom periodu – rekao je Tihomir Joksimović.

Dugovanja fondu PIO

Preduzeća u stečaju ili likvidaciji 95,2 miliona KM
Zdravstvene ustanove 76,7 miliona
DOO preduzeća 57,2 miliona
Samostalni preduzetnici 40 miliona
Javna preduzeća (osnivač država) 23 miliona
Tekstilna industrija 13,9 miliona
Razne ustanove 8,8 miliona
Preduzeća (osnivač opštine) 5,4 miliona
Lokalne zajednice tri miliona

Slobodna Bosna

Tags