Home » Rusija traži zatvaranje OHR-a: To je kočnica na putu demokratskog razvoja BiH

Rusija traži zatvaranje OHR-a: To je kočnica na putu demokratskog razvoja BiH

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini obrazložila je u saopćenju zbog čega nisu prisustvovali dvodnevnoj sjednici političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), ponovivši da ne priznaju Christiana Schmidta kao visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH imenovanog mimo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Kako su naveli, namjera im je skrenuti pažnju da i sam Ured visokog predstavnika (OHR) potvrđuje ispravnost njihove argumentacije jer se u zaključcima u vezi s nezavisnim godišnjim revizorskom izvještajem od 26. novembra koji je odobrio PIC, direktno navodi da “PIC predlaže kandidata za poziciju visokog predstavnika. Vijeće sigurnosti UN-a, koje je odobrilo Dejtonski mirovni sporazum i raspoređivanje međunarodnog vojnog kontingenta u Bosni i Hercegovini, odobrava tu kandidaturu”.

Smatraju da su razlog unutrašnje političke krize u BiH “subjektivne odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Inzka i odbijanje partnera iz PIC-a da ispoštuju proceduru za imenovanje novog visokog predstavnika”.

Vjeruju da predloženi komunike sadrži iskrivljavanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma zbog čega se smatraju primoranima da podsjete da BiH prema Dejtonu ne uključuje već se sastoji od dva entiteta.

– Polazimo od toga da se svi problemi u BiH trebaju rješavati isključivo putem dijaloga između bh. strana na osnovu uzajamno prihvatljivih kompromisa. To se odnosi i na vanjskopolitičke prioritete BiH, uključujući euroatlantsku integraciju, oko koje u zemlji ne postoji konsenzus. Insistiramo na tome da mandat PIC-a u okviru Dejtona ne podrazumijeva osiguranje članstva BiH u NATO-u – stava su.

Ruska Federacija kao jedan od svjedoka Dejtona zalaže se za teritorijalni integritet i stvarni suverenitet BiH, navodi se u saopćenju Ambasade i dodaje da je radi postizanja ovog cilja potrebno što prije zatvoriti OHR koji je postao kočnica na putu demokratskog razvoja BiH te prenijeti svu odgovornost za stanje u zemlji na bh. građane.