Home » Saradnja zeničkog Filozofskog fakulteta i Bošnjačkog instituta

Saradnja zeničkog Filozofskog fakulteta i Bošnjačkog instituta

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici potpisao je Memorandum o razumjevanju sa Bošnjačkim institutom-Fondacija Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, a u skladu s odredbama ovog memoranduma, osobe zadužene za koordiniranje implementacije projekta i dogovorenih aktivnosti bit će doc. dr. Esad Delibašić, šef Odsjeka za kulturalne studije zeničkog fakulteta, te ispred Instituta Narcisa Piljek- Burbić.

-Cilj je da uspostavimo saradnju na promoviranju naučno-istraživačke i stručne saradnje između ove dvije institucije. Naša će se saradnja odvijati kroz realizaciju naučno-istraživačkih projekata kojima je predmet proučavanja politička, društvena i kulturna historija BiH, zatim kroz zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim naučno-istraživačkom radu; organiziranje naučnih simpozija, kulturnih manifestacija, izložbi, promocija i sličnih događaja te i kroz saradnju u bibliotečkoj i izdavačkoj djelatnosti- kaže nam dekan Filozofskog fakulteta u Zenici prof. dr. Damir Kukić, koji je sa direktoricom Instituta mr. Amina Rizvanbegović-Džuvić i potpisao ovaj memorandum.

 

Redakcija