Home » SDP: Javno objaviti imena poslodavaca koji ne isplaćuju plaće radnicima duže od tri mjeseca

SDP: Javno objaviti imena poslodavaca koji ne isplaćuju plaće radnicima duže od tri mjeseca

Prema riječima Anera Žuljevića, bit ovih dopuna jeste zahtjev da Porezna uprava FBiH na svojim Internet stranicama mora početi sa objavom spiska poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima tri mjeseca uzastopno.

“Zbog poticanja poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima i osiguranja povjerenja građana u djelovanje pravne države, poštivanje pravnog poretka kao i omogućavanja bolje kontrole primjene odredbi Zakonu o radu, koje se odnose na obavezu isplate plaće, mišljenja smo da je svrsishodno omogućiti javno objavljivanje popisa poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima. Ne vidimo nijedan razlog zašto Porezna uprava ne može, na osnovu prikupljenih podataka na propisanim obrascima, na svojim internet stranicama objaviti popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima”, ističe Žuljević.

Objavom ovakvih podataka bi se stalo ukraj višegodišnjoj praksi izrabljivanja radnika od strane poslodavaca, jer radnici, u većini slučajeva, ne smiju javno govoriti o tome da redovno ne primaju plaće.

“U nekim firmama štrajk radnika zbog neisplaćenih plata je samo misaona imenica, te bi ovim dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH, praktično, ‘natjerali’ poslodavce da svoje obaveze prema radnicima izmiruju na vrijeme. Mislim da su ove dopune u interesu šire javnosti, te se stoga nadamo da će i ostale parlamentarne stranke podržati našu inicijativu”, navodi Žuljević.

Klix.ba