Home » Sistemski pristup uz učešće tri države rješenje ekološkog problema plutajućeg otpada na Drini » smece na drini