Home » Skok cijena električne energije na berzi i nepovoljna hidrološka situacija » elektro