Home » Srednjoškolci žele mogućnost upisa na visokoškolske ustanove sa ovjerenom kopijom

Srednjoškolci žele mogućnost upisa na visokoškolske ustanove sa ovjerenom kopijom

Upis na visokoškolske ustanove jedna je od najvažnijih odluka za maturante, a izbor za isključivo jedan fakultet ili odsjek ponajveća dilema svršenih srednjoškolaca. Kako bi ovaj proces bio olakšan Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) od 2015. godine zagovara inicijativu „I kopija vrijedi“, kako bi srednjoškolcima završnih razreda bilo omogućeno da apliciraju za upis na fakultete i sa ovjerenom kopijom. Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku nastavku ove inicijative kako bi upis na svim javnim univerzitetima u BiH bio omogućen sa ovjerenom kopijom.

Potpisivanjem ugovora između Instituta i ASuBiH-a ozvaničeno je partnerstvo na ovoj inicijativi, a Institut će pružiti finansijsku i mentorsku podršku u provođenju inicijative „I koprija vrijedi“. Do sada je ova inicijativa usvojena na pet visokoškolskih ustanova u BiH, i to univerziteti u Sarajevu, Zenici, Bihaću i Tuzli, te Sveučilište u Mostaru. Kroz saradnju s Institutom, ASuBiH će zagovarati promjenu upisne politike na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

„Preko 90% srednjoškolaca jasno i glasno je podržalo inicijativu u 55 zajednica širom BiH“, izjavila je Azra Sorguč, predsjednica ASuBiH-a i dodala da su usvajanjem inicijative na ovih pet univerziteta zadovoljni i učenici, ali i menadžmenti univerziteta. Kako navodi Azra, univerziteti su zadovoljni jer se maturanti lakše odlučuju predati upisne materijale i vidljivija je sloboda izbora, što na nekim univerzitetima rezultira povećanjem broja upisanih studenata. S druge strane učenicima ova inicijativa omogućava veći izbor fakulteta, smanjuje stres od neuspjelih upisa, ali i umanjuje troškove eventualno ponovnog upisa na dodatnom upisnom roku.

U ASuBiH-u su svjesni mogućnosti za dodatno usavršavanje inicijative i zajedno s univerzitetima uočili su da nepostojanje online sistema upisa, koji bi omogućio harmoniziran pristup formiranju konačnih rang listi kandidata, izaziva određenu neizvjesnost i nesigurnost u pogledu konačnog opredjeljenja za upis na neki od fakulteta.

Njihova želja je da inicijativa „I kopija vrijedi“ bude usvojena na svim javnim univerzitetima u BiH, kako bi svi srednjoškolci imali jednake prilike za upis željenog fakulteta.

Zenicablog.com