Home » Strah se uvukao među političke oponente i njihove instrumentalizovane novinare, jer u NES- u, kao novoj političkoj snazi i njenim liderima vide ozbiljne konkurente

Strah se uvukao među političke oponente i njihove instrumentalizovane novinare, jer u NES- u, kao novoj političkoj snazi i njenim liderima vide ozbiljne konkurente

Politički mentori ovakvih pamfleta i tračeva, zbog svojih ličnih frustracija i liderskih nedostataka, se koriste političkim kompromitacijama, na bazi insinuacija, bez imalo moralnih odlika.
Više je nego jasno, da je prisutan strah medju političkim oponentima i njihovim instrumentalizovanim, ispolitiziranim novinarima, koji u NES- u , kao novoj političkoj snazi i njenim liderima vide ozbiljne konkurente.
Kao lider NES – a u Hercegovini, vjerujem u vladavinu zakona i pravosudne i tužilačke institucije i bezrezevno ih podržavam u njihovom radu.
Duboko sam svjestan, da u političkoj areni, treba znati podnositi udarce, a ovo je jedan od egzaktnih primjera, da u političkom habitusu u BiH, postoje politike, koji ne biraju sredstva da ostvare svoje ciljeve.
Želim se zahvaliti svim svojim članovima, koji su u ovako kratkom periodu uspjeli u Hercegovini organizovati stranku, koja ima potencijal i integritet, da promijeni stvari na bolje, po principu, da mladi i kompetentni dobiju šansu!
Ovakvi novinski članci, nas neće obeshrabriti, da radimo, još jače i snažnije na poboljšanju kvaliteta življenja naših gradjana.
Mi znamo, hoćemo i možemo izgraditi evropsku BiH i vratiti dostojanstvo i povjerenje u institucije države!!!!
Moram ražalostiti naručioce ovih novinskih redaka i tračeva sa mostarskih bandera, da se Hercegovcima ne može prodavati magla, jer je to inteligentan, častan i radin narod!
Predsjednik NES – regija Hercegovina
Anel Kljako

  Univerzitet u Sarajevu promovisao 55 doktora nauka