Home » Štrajk upozorenja pravosuđa u RS

Štrajk upozorenja pravosuđa u RS

Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, kazneno popravnim zavodima, Sudskoj policiji i Pravobranilaštvu Republike Srpske danas su od 11 do 12 sati obustavili su sve aktivnosti i stupili u jednosatni štrajk upozorenja.

Kao razlog štrajka navodi se diskriminacija radnika u pravosudnim institucijama u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju naknade za topli obrok, naknade za minuli staž i prava na naknadu za regres.

Predsjednica Sindikalne organizacije Okružnog suda Banja Luka Danijela Božić kaže da je štrajk bio neophodan, javlja BN.

– Ovo je način da pokažemo svoju ustrajnost u zahtjevima koje smo ranije isticali, ali nažalost bez mnogo uspjeha. Smatramo da sudsko osoblje zaslužuje da im Vlada posveti istu pažnju. Samo na taj način može se obezbjediti rad sudstva, jer bez administrativnog osoblja nema rada – rekla je Božić.

Radnici od Vlade RS traže da se ispoštuje sporazum iz 2022. godine, koji se odnosi na povećanje plata za administrativne radnike u pravosudnim institucijama od drugog kvartala ove godine.

U zavisnosti od reakcije nadležnog ministarstva i Vlade RS, ističu iz Sindikata, biće odlučeno o narednim aktivnostima.