Home » Sudija Ustavnog suda kojem zbog penzije istekne mandat mora ostati na funkciji

Sudija Ustavnog suda kojem zbog penzije istekne mandat mora ostati na funkciji

Ustavni sud BiH održao je u četvrtak 144. plenarnu sjednicu, na kojoj su se razmatrala značajna pitanja u vezi s daljnim funkcionisanjem Ustavnog suda. Također, razmatrali su se i zahtjevi za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Kako bi bilo omogućeno daljnje nesmetano funkcioniranje, Ustavni sud je usvojio Odluku o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH.

Ovom odlukom se jasno definiše da ako nadležni organi, entitetske skupštine ne izaberu sudije do dana prestanka mandata zbog starosne dobi, taj sudija mora vršiti dužnost, sve dok nadležni organ ne izabere novog sudiju, odnosno dok novi sudija ne preuzme dužnost.

Sudija kojem se mandat produži ima sva prava i obaveze u skladu s Ustavom BiH i ovim pravilima.

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. marta 2024. godine, koja je u svom mišljenju, između ostalog, navela:

“Venecijanska komisija, s obzirom na fundamentalni ustavni princip funkcionalnog Ustavnog suda, zaključuje da dozvoljavanje postojećim sudijama da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno članu VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi, u slučaju da mandat postojećim sudijama bude produžen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima.”