Home » Sudijska komisija Košarkaškog saveza Zenica: Poziv zainteresiranim kandidatima

Sudijska komisija Košarkaškog saveza Zenica: Poziv zainteresiranim kandidatima

Sudijska komisija Košarkaškog saveza Zenica (u daljem tekstu SKKSZ) objavljuje javni poziv svim zainteresovanim kandidatkinjama i kandidatima za pristup Sudijskoj organizaciji Košarkaškog saveza Zenica, a radi provođenja obuke za sticanje sljedećih zvanja:
– “Košarkaški sudija/sudac”,
– “Košarkaški pomoćni sudija/sudac”.

Svi zainteresovani svoje prijave sa kraćom biografijom koja treba između ostalog da sadrži i podatke o angažmanu u košarkaškom sportu (igrač, trener i sl.) mogu dostaviti putem e-mail adrese: [email protected].

Prijavljeni kandidati će putem e-maila biti obaviješteni o mjestu i datumu održavanja edukativnog seminara, kao i ostalim informacijama potrebnim za pristup seminaru.
Javni poziv ostaje otvoren do 03.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

SKKSZ