Home » Sumnjivo poslovanje Autocesta: Cijena dionice kod Zenice povećana za čak 82 miliona KM!

Sumnjivo poslovanje Autocesta: Cijena dionice kod Zenice povećana za čak 82 miliona KM!

Autoceste Federacije BiH s Adnanom Terzićem na čelu, koji je u junu ove godine smijenjen nakon čega je kao direktor imenovan Elmedin Voloder, tokom 2020. godine u svom poslovanju imale su brojne neregularnosti, utvrdio je Ured za reviziju institucija FBiH.

Revizori, naime, nisu mogli potvrditi efikasnost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. godinu.

Tako su za završenu dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM utvrdili da nije osigurana upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu dionicu, kao i dionicu Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 42.357.128 eura.

Treba napomenuti da dionicu Zenica jug – Zenica sjever čine tri poddionice: Kopče – Donja Gračanica (302.881.946 KM), Drivuša – Klopče (72.572.463 KM) i Tunel Zenica – Donja Gračanica (106.250.650 KM).

Za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica, konstatovali su revizori, preuzimanje radova nije okončano s obzirom na to da nije izvršen tehnički prijem, niti je obezbijeđeno odobrenje za upotrebu, što je bila obaveza po Ugovoru. Navedena dionica puštena je u promet 25. novembra 2020. godine bez obezbjeđenja upotrebne dozvole Ministarstva prostornog uređenja, što nije u skladu sa članom 66. Zakona o prostornom planiranju, koji nalaže da se građevina može koristiti tek nakon što se izda odobrenje za upotrebu.

No, ubrzo je i zatvorena i to 7. Decembra 2020. godine rješenjem Federalne uprave za inspekcijski nadzor, na koje je uložena žalba. Aktivnosti na osnovu izdatog Rješenja su poduzete, ali propisano odobrenje za upotrebu nije izdato do okončanja revizije, niti je knjigovodstveno izvršen prenos sredstava u upotrebu.

– Navedeno ukazuje na činjenicu da projekat za dionicu Zenica jug – Zenica sjever ima slabosti u svim fazama (od projektovanja do realizacije ugovora). Samo na jednoj poddionici vrijednost ugovorenih radova povećana je za 40.530.627 EUR, a vrijednost ugovorenog nadzora nad projektima za 2.813.938 EUR (dvije poddionice). Dakle za ukupno nešto više od 82 miliona KM. Također, rok izvođenja radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica prolongiran je za ukupno 731 dan – nalazi su federalnih revizora.

Za dionicu Svilaj – Odžak, navodi se u izvještaju, potpisan je Ugovor 12. 9. 2013. godine u vrijednosti od 83.822.098 EUR. Addendumima od 31. 3. 2017. i 22. 11. 2017. godine povećana je vrijednost ugovora na 85.648.599 EUR (Faza I i Faza II). Ukupno povećana cijena za radove, a po osnovu addenduma, iznosi 1.826.501 EUR. Izvođač radova bio je konzorcij „Joint Venture Strabag AG“, „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo i GP „ŽGP“ d.d. Sarajevo.

Nadalje, revizori su utvrdili da kreditna sredstva nisu realizovana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020 godinu, Društvu je obračunata taksa za nepovučena sredstva u iznosu od 3.178.213 KM za tri ugovora koja su potpisana sa EBRD-om.

– Za dva ugovora koja su potpisana sa EBRD-om, za dionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – tunel Zenica Društvo je obračunalo taksu za nepovučena sredstva u iznosu od 969.793 KM s obzirom na to da sredstva nisu realizovana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. Tokom 2020. godine po osnovu takse za ova dva kredita plaćeno je 832.389 KM, na osnovu faktura Federalnog ministarstva finansija za plaćanje dospjelih obaveza po kreditima i obavijestima od banaka. U novembru 2020. godine, nakon što je tranša A kredita br. 49058 (za dionica Poprikuše – Nemila i dionica Tunel Ivan, kao i konsultantske usluge i nadzor) u iznosu od 120.000.000 EUR postala efektivna, Društvu je obračunata taksa u iznosu od 2.345.825 KM. Taksa je plaćena početkom 2021. godine. Prije operativnosti međunarodnih kredita Društvo nije provelo sve pripremne predradnje za građenje dionica – ističu revizori.

Uvidom u pojedine fakture dobavljača, u izvještaju Uredu za reviziju institucija FBiH je konstatovano da je Društvo tokom 2020. godine nabavilo dva vatrogasna vozila u vrijednosti od 1.796.800 KM. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Flammifer“ d.o.o. Ozalj HR u konzorciju sa „Pastor M“ d.o.o. Mostar donesena je 28. 5. 2019. godine, s kojim je potpisan Ugovor 1. 7. 2019. godine (rok isporuke 12 mjeseci). Aneksom ugovora produžen je rok isporuke do 31. 8. 2020. godine. Vozila su zaprimljena Zapisnikom o isporuci vozila (datum isporuke 27. 8. 2020. godine), potpisanim između predstavnika „Flemmifera“ i predstavnika Društva. Nakon izvršenog pregleda vozila uočeni su brojni nedostaci, o čemu je sačinjen tabelarni pregled (ukupno 38 nedostataka).

– Iako su tehničke specifikacije vozila postavljene dosta široko, upućuju na favorizovanje određene marke vozila. Samim tim što veliki broj potencijalnih ponuđača preuzme tendersku dokumentaciju, a pristigne samo jedna ponuda, to navodi na favoriziranje određenog vozila. Prilikom prve objave 26 zainteresovanih ponuđača preuzelo je tendersku dokumentaciju, nakon objave prve ispravke tenderske dokumentacije 12, a nakon druge ispravke devet ponuđača, da bi u konačnici pristigla samo jedna ponuda. Protok vremena od pokretanja postupka do stavljanja u upotrebu je dug, od jula 2018. do februara 2021. Godine – samo sun eke od utvrđenih nepravilnosti.

Zapisnik o primopredaji sačinjen je, ističe se, tek 29. 1. 2021. godine, kad su vozila puštena u upotrebu i otklonjeni svi nedostaci.

Odredbe Ugovora u dijelu obaveza ugovornog organa i dobavljača nisu ispoštovane, sredstva pored utvrđenih nedostataka nisu vraćena dobavljaču, niti je ugovor raskinut. Napominjemo da su plaćena sredstva za dva vatrogasna vozila u iznosu od 1.796.800 KM (2.102.256 KM) značajna, pogotovo jer je ugovoreno avansno plaćanje od 70%, za robu koja je prvobitno isporučena sa velikim brojem nedostataka – kosntatovano je.

Fokus.ba