Home » Svjetska banka u 30 godina s 2,5 milijardi dolara podržala 81 projekat u BiH

Svjetska banka u 30 godina s 2,5 milijardi dolara podržala 81 projekat u BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu s novoimenovanom direktoricom Svjetske banke za region zapadnog Balkana Xiaoqing Yu o više razvojnih projekata koje BiH provodi ili su u fazi pregovora sa Svjetskom bankom.

Tegeltija je zahvalio direktorici Svjetske banke na podršci koju Svjetska banka pruža BiH prethodnih 30 godina u ukupnom iznosu od oko 2,5 milijardi američkih dolara kroz 81 projekat. Pored toga, Svjetska banka je administrirala grant sredstva raznih donatora u visini od oko 500 miliona američkih dolara.

Kako je kazao Tegeltija, izazovi uzrokovani pandemijom koronavirusa korona upozoravaju da se mora pažljivo pratiti i analizirati privredna kretanja i provediti neophodne strukturne reforme kako bi se ekonomija učinila što nezavisnijom i otpornijom na eksterne šokove.

  Vlada FBiH: Podrška prvom zaposlenju i početnom biznisu povratnika

Pored toga, inflatorni pritisci i energetska kriza otvorili su nove teme, koje se moraju staviti u prvi plan i kojima će se zasigurno i u narednoj godini morati baviti.

Kako je najavila direktorica, Svjetska banka bit će i u narednom periodu partner Bosni i Hercegovini u realizaciji politika i projekata koji su dati kroz Okvir za državno partnerstvo za 2022 – 2026, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.