Home » Tunel Ivan približio Sarajevo Mostaru, slijedi generacijski projekt u BiH – tunel Prenj

Tunel Ivan približio Sarajevo Mostaru, slijedi generacijski projekt u BiH – tunel Prenj

Tunel Ivan približio Sarajevo Mostaru – Nova dionica autoceste na koridoru Vc približila je Hercegovinu glavnom gradu BiH. Riječ je o dionici Tarčin – Ivan, koja je krajem prošlog mjeseca puštena u funkciju.

Radovi u punom jeku

Dionica je duga oko sedam kilometara, a među ostalim, uključuje i dvocijevni tunel Ivan kroz Ivan planinu, tako da se sada autocestom iz smjera Sarajeva može doći do Bradine, nadomak Konjica. Odnosno, od izlaska s autoceste do Konjica starom magistralnom cestom ostalo je 13 kilometara vožnje, piše portal Večernjeg lista BiH.

Kako je nedavno objasnio ministar prometa i veza FBiH Denis Lasić, početak ove poddionice na kraju dionice Lepenica – Tarčin je odmah nakon petlje Tarčin, a njezinim puštanjem u promet putnici više ne moraju koristiti staru cestu preko prijevoja Ivan, uključujući stari tunel Ivan na magistralnoj cesti. Ta je činjenica od posebnog značaja, posebice u zimskom razdoblju, kada nerijetko dolazi do prometnih zastoja upravo na prijevoju Ivan.

Vlada FBiH donijela je odluka da će do kraja listopada biti omogućeno besplatno korištenje dijela autoceste od Vlakova do Bradine, odnosno dok ne budu završeni radovi na magistralnoj cesti M-17 koji su potrebni kako bi se cesta vratila u prvobitno stanje prije zimskog razdoblja, nakon izgradnje poddionice autoceste na koridoru Vc Tarčin – Ivan. Inače, ova poddionica samo je jedan od projekata na koridoru Vc na kojem se ove godine radilo.

Lasić je u više navrata ponovio kako bi se u idućih šest godina u potpunosti trebao završiti koridor Vc i samim time Federacija BiH spojiti s Europom.

“Mi ćemo završetkom izgradnje tunela Prenj i ostalih manjih dionica, koje će biti izgrađene, ispoštovati naše zadane rokove i 2028. godine imati kompletan koridor od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu”, kazao je nedavno Lasić. A kada je riječ o tunelu Prenj, iz JP Autoceste FBiH su krajem rujna istaknuli kako počinje procedura izbora izvođača radova za izgradnju tunela Prenj, koji je ključni objekt za završetak cijelog koridora Vc.

“Veliki je izazov sudjelovati u realizaciji ovakvog projekta za koji mnogi kažu kako se može nazvati generacijskim. S obzirom na dobru pripremu projekta i urađene predradnje, vjerujem kako ćemo odabrati pouzdanog izvođača radova koji će odnosom iskustva i vještina u radu stručno i profesionalno izvršiti sve predviđene radove u očekivanoj dinamici. Tražit ćemo da rok za završetak radova i trajanje ugovora bude pet godina kako bismo imali prostora završiti kompletan koridor u 2028. godini”, kazao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Tunel Prenj bit će dugačak 10.450 metara. Istodobno će se raditi dvije tunelske cijevi s po dva traka, u kojima će se promet odvijati jednosmjerno za svaki smjer.

Sjeverni i južni pristup

Osim tunela Prenj, ova dionica podrazumijeva pristup sjevernom i južnom ulazu tunela, pa se ukupna dužina dionice koja će se graditi povećava na 12 kilometara. Nakon pregleda pristiglih prijava i sagledavanja svih detalja vezanih uz tehničke i financijske pojedinosti u odnosu na natječajem propisane kriterije završit će se postupak pretkvalifikacija, odnosno sastavit će se uža lista ponuđača koji ispunjavaju uvjete i prolaze u sljedeću fazu natječaja. Druga faza podrazumijeva dostavljanje financijskih ponuda pretkvalificiranih ponuđača.

“S obzirom na to da su do sada urađena brojna ispitivanja i studije, ne očekuju se veće poteškoće prilikom realizacije ovog projekta”, zaključili su iz JP Autoceste FBiH.

Izvor: akta.ba