Home » U BiH počela obrada carinskih deklaracija bez papira

U BiH počela obrada carinskih deklaracija bez papira

Primjena Novog elektronskog provoznog sistema (NCTS) započela je u BiH na nacionalnom nivou. NCTS podrazumijeva obradu carinskih deklaracija bez papira.

To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu (uvoznici, izvoznici i špediteri), u novi sistem u Upravi za indirektno oporezivanje slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem.

Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji su se dosad predavali putem papira i koji su ovjereni običnim potpisom i pečatom.

– Konkretno to znači da će se cijeli postupak provoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Naime, jednom kad roba krene iz BiH i kada se provoznom carinskom deklaracijom to unese u sistem, sve carinske službe, od carinske službe mjesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gdje je krajnje odredište te robe, imaće uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prijelazima biće puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sistem mora prvo funkcionirati godinu dana na nacionalnom nivou u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije – naveli su ranije iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

  BiH u razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa Saudijskom Arabijom bilježi suficit