Home » U Evropskoj uniji su stupila na snagu ​​pravila o zaštiti zviždača/uzbunjivača

U Evropskoj uniji su stupila na snagu ​​pravila o zaštiti zviždača/uzbunjivača

U Evropskoj uniji su stupila na snagu nova panevropska pravila o zaštiti uzbunjivača. Evropski komesar za pravosuđe, Didier Reynders, pozvao je države članice da bez odlaganja prenesu pravila u nacionalna prava.

Prema Evropskoj komisiji, nova pravila opisana u Direktivi o zaštiti zviždača pružaju visok nivo zaštite za one koji prijave kršenje zakona EU. Direktiva pruža efikasne i široko dostupne kanale za izvještavanje i snažnu zaštitu za uzbunjivače koji rade u javnom i privatnom sektoru širom EU, saopćio je Brisel.

Direktiva pokriva niz ključnih oblasti politike EU, od borbe protiv pranja novca, zaštite podataka, zaštite finansijskih interesa EU, sigurnosti hrane i proizvoda do javnog zdravlja, zaštite životne sredine i nuklearne sigurnosti.

– Zviždači su hrabri ljudi koji se usude razotkriti nezakonite aktivnosti. Novi zakon će im pomoći da to učine bezbjedno – rekla je potpredsjednica Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova.

Evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders je u međuvremenu rekao da uzbunjivači igraju ključnu ulogu u odbrani javnog interesa.

– Otkrivajući nezakonite aktivnosti, oni često ugrožavaju svoju reputaciju, karijeru i opstanak. Nova pravila stvaraju evropski prostor u kojem će se uzbunjivači osjećati sigurno da govore o prekršajima koji ugrožavaju javni interes bez straha od odmazde za svoju hrabrost – rekao je Reynders.

Pozvao je sve države članice koje još nisu osigurale primjenu evropske direktive u nacionalno pravo da to učine bez daljnjeg odlaganja.

Ako države članice ne ispune svoje obaveze, Evropska komisija će bez oklijevanja preduzeti zakonske mjere kako bi nametnula poštovanje pravila, saopćio je Brisel, prenosi STA.