Home » U FBiH smanjenje proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata

U FBiH smanjenje proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Federaciji BiH u periodu januar-septembar, u odnosu na isti period 2021. godine, manja je za 72.000 m3 ili 4,6 posto.

Proizvodnja sortimenata od četinara manja je za 24.000 m3 (3,0 posto) u odnosu na isti period prošle godine, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara manja za 48.000 m3, odnosno 6,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u periodu januar-septembar 2022. godine, u odnosu na isti period 2021. godine, manja je za 74.000 m3 ili 4,8 posto.

Prodaja sortimenata od četinara je manja za 30.000 m3 (3,8 posto) u odnosu na isti period godinu ranije, dok je prodaja sortimenata od lišćara manja za 44.000 m3 ili 5,7 posto.