Home » U FBiH željeznicom u četvrtom tromjesečju 2022. prevezeno više od 88 hiljada putnika

U FBiH željeznicom u četvrtom tromjesečju 2022. prevezeno više od 88 hiljada putnika

U željezničkom putničkom prijevozu u Federaciji BiH u četvrtom kvartalu (oktobar – decembar) 2022. godine prevezeno je ukupno 88.475 putnika, što je u odnosu na isti period 2021. godine više za 26,1 posto.

U periodu oktobar – decembar 2022. ostvareno je 6,4 miliona putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2021. više za 45 posto.

Od toga, u unutrašnjem putničkom prijevozu broj prevezenih putnika viši  je za 26,1 posto, a ostvareni putnički kilometri viši su za 45 posto u odnosu na isti period 2021. godine.

U željezničkom teretnom prijevozu u četvrtom kvartalu 2022. godine prevezene su 1.986.133 tone robe, a ostvareno je 232.212.368 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2021. godine više za 2,5 posto tona prevezene robe i više za 18,1 posto tonskih kilometara.

Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 4,7 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 3,1 posto u odnosu na isti period 2021. godine.

U međunarodnom teretnom prijevozu u periodu oktobar – decembar 2022. prevezeno je manje za 0,9 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri viši su za 1,5 posto  u odnosu na isti period 2021. godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.