Home » U FBiH željeznicom u periodu juli-septembar prevezeno više od 96 hiljada putnika

U FBiH željeznicom u periodu juli-septembar prevezeno više od 96 hiljada putnika

U željezničkom putničkom prijevozu u Federaciji BiH u trećem kvartalu (juli  – septembra) 2022. godine prevezen je ukupno 96.461 putnik, što je u odnosu na isti period 2021. godine više za 52,4 posto.

U tom periodu ostvareno je 7.696.517  putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period lani više za 35,3 posto.

Od toga, u unutrašnjem putničkom prijevozu broj prevezenih putnika veći je za 52,4 posto, a ostvareni putnički kilometri veći su za 35,3 posto  u odnosu na isti period 2021. godine.

U željezničkom teretnom prijevozu u trećem kvartalu 2022. godine prevezeno je 2.040.629 tona robe, a ostvareno je 216.287.160 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2021. godine manje za 0,7 posto tona prevezene robe i više za 2,4 posto tonskih kilometara.

Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 9,6 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 15,6 posto u odnosu na isti period 2021. godine.

U međunarodnom teretnom prijevozu prevezeno je više za 3,2 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 7,3 posto  u odnosu na isti period 2021. godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.