Home » U posljednjih deset godina broj studenata u BiH manji za skoro 40 hiljada

U posljednjih deset godina broj studenata u BiH manji za skoro 40 hiljada

Trend pada broja učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i studenata konstanta je u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.

Negativni prirodni priraštaj, kao i masovni odlasci iz zemlje i nisu mogli dati drugačiji rezultat nego upravo ovakav.

Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju kako je u školskoj 2022/2023. godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar upisano 72.645 studenata, a od toga je 63.288 studenata upisano na sve godine studija, a 9.357 su apsolventi.

Poređenja radi, u akademskoj 2021/2022. godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući kratki ciklus i integrisane studije, u zimski semestar upisano je 76.028 studenata, a od toga je 65.561 studenata upisano na sve godine studija, a 10.467 su apsolventi. U toj akademskoj godini broj studenata u odnosu na onu raniju bio je manji za 2.315, a u aktualnoj u odnosu na onu 2021/2022. manji je za njih 3.383.

Prije 10 godina, u akademskoj 2012/2013. godini podaci pokazuju da je ukupan broj studenata iznosio 112.607 studenata, što je pad od 39.962 studenta (35,5%) u odnosu na danas.

Nastavno osoblje
U 2022. godini diplomiralo je/završilo studije 11.294 studenta, što je za 8,4 posto manje u odnosu na školsku 2021. Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenata 62,8 posto su studentice.

Prema “starom” programu obrazovanja 0,6 posto studenata je diplomiralo/završilo studije, a prema programu prilagođenom Bolonjskoj deklaraciji njih 99,4 posto.

Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenta na visokim školama diplomiralo je 8,2 posto, a na univerzitetima 91,8 posto, stoji u priopćenju.

U školskoj 2022/2023. na visokoškolskim ustanovama ukupan broj nastavnika i saradnika je 10.588, od čega su 46,8 posto žene.

Na temelju ugovora o radu zaposlena su 5.356 nastavnika i suradnika, dok je na osnovu drugih ugovora angažovano njih 5.232. Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, ukupan broj nastavnika i saradnika je 7 477,2.

Od školske 2022/2023., ekvivalent pune zaposlenosti računa se na temelju nastavne norme. Sa punom nastavnom normom, u školskoj 2022/2023. radilo je 5.852 nastavnika i saradnika. Sa kraćom od pune nastavne norme radilo je 4.736 nastavnika i saradnika, što izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti iznosi 1.625,2.

Izvor: Zenit