Home » U prvih sedam mjeseci kroz Sarajevski aerodrom prošlo 770.409 putnika » sa aerodrom