Home » Udruženje poslodavaca FBiH traži promjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Udruženje poslodavaca FBiH traži promjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva Federalno ministarstvo finansija da hitno izmijeni član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Izmjenom člana 14. Pravilnika treba se omogućiti da se pomoć radnicima u iznosu prosječne plaće od 1.080 KM oslobodi plaćanja poreza i doprinosa.

Na ovaj način, dodaju, veći broj radnika bi bio obuhvaćen isplatom pomoći, koja je predviđena Uredbom o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom, koju je prošle sedmice usvojila Vlada FBiH, i radnici bi dobili veći iznos pomoć.

– Inače, bez izmjene člana 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH,  ukoliko poslodavac isplati 1.080 KM pomoći, radnicima će biti isplaćeno 621 KM, a država će od ukupnog iznosa od 1.080 KM za sebe uzeti 459 KM. Naš cilj je da kompletan iznos od 1.080 KM dobiju radnici – navodi se u saopćenju UPFBiH.