Home » UIO BiH oduzeo duhanske i prehrambene proizvode u vrijednosti od 160.000 KM

UIO BiH oduzeo duhanske i prehrambene proizvode u vrijednosti od 160.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) u operativnoj akciji kodnog naziva “Akciza 22” na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva oduzeli su veću količinu duhana i cigareta, koji nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO. Također, na području Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona privremeno su oduzeti prehrambeni prozvodi. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos od 160.000 KM.

Operativnim radom na terenu i izvršenim analizama, službenici Uprave za indirektno oporezivanje došli su do saznanja i informacija da se određeni broj osoba na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva bave nelegalnim prometovanjem akciznih proizvoda.

Provodeći aktivnosti na terenu izvršeni su pretresi na tri lokacije, a od 17 fizičkih lica privremeno je oduzeto 254,5 kilograma sitno rezanog duhana, 11.679 pakovanja cigareta i 1.255 pakovanja ručno motanih cigareta. Ovi proizvodi nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO i za iste nije postojala vjerodostojna dokumentacija o porijeklu robe. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 125.000 KM. Aktivnosti na terenu su provedene u saradnji sa Tužilaštvom BiH i prema naredbama Suda BiH.

Protiv osumnjičenih osoba bit će podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo Nedozvoljen promet akciznih proizvoda, iz člana 210 Krivičnog zakona BiH.

Također, u sklopu ranije planiranih aktivnosti ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Sarajevo, na lokalitetu Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona proveli su aktivnost u cilju sprječavanja nelegalnog prometa roba stranog porijekla bez vjerodostojne dokumentacije. Provjerom i kontrolom četiri poslovna subjekta službenici UIO su pronašli i privremeno oduzeli prehrambene prozvode čokolade “Milka“ ukupne tržišne vrijednosti 35.000 KM. U skladu sa važećim zakonskim propisima protiv četiri osobe bit će pokrenuti prekršajni postupci kod mjesno nadležnog suda.

U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalizovana oprema i vozila koje je UIO-u donirala Američka ambasada putem Programa EXBS.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Građani mogu i na Viber broj 065 355 155 poslati fotografiju i lokaciju gdjese nelegalno prodaju cigarete i duhan.

UIO BIH