Home » Ukupan dug BiH 11,9 milijardi, od čega na vanjski dug otpada 8,4 milijarde

Ukupan dug BiH 11,9 milijardi, od čega na vanjski dug otpada 8,4 milijarde

Javni vanjski dug BiH trenutno iznosi 4,2 milijarde eura, odnosno 8,4 milijarde KM, i a to čini tek 33 posto bruto domaćeg proizvoda. Ukupna javna zaduženost, računajući vanjski i unutrašnji dug, trenutno iznosi 11,9 milijardi KM, pri čemu na vanjski dug otpada 8,4 milijarde KM.

Prema informaciji Ministarstva finansija i trezora, vanjski javni dug BiH krajem decembra 2015. godine iznosio je 8,4 milijardi KM i alociran je na Republiku Srpsku, Federaciju BiH /FBiH/ i Brčko Distrikt te institucije BiH, saopćeeno je iz Vijeća ministara BiH

U 2015. godini angažirano je 400,98 miliona KM odobrenih kreditnih sredstava, od čega se 21 posto odnosi na kredite, čija su prva povlačenja počela u prošloj godini i uglavnom se odnose na izgradnju autoceste.

Od ukupno povučenih kreditnih sredstava u 2015. godini 53,28 posto se odnosi na infrastrukturne projekte, 33,71 posto na projekte usmjerene na privredne djelatnosti, dok se 13,01 posto odnosi na javni sektor. Unutrašnja zaduženost BiH na kraju 2015. godine iznosila je 3,5 milijardi KM.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Republika Srpske učestvuje sa 63,99 posto, FBiH sa 35,74 posto, a Brčko Distrikt sa 0,27 posto, dok BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. To praktično znači da je Republika Srpska, u relativnom odnosu, više nego dvostruko zaduženija d Federacije BiH.

U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.

Mjereno „po glavi stanovnika“ BiH spada u grupu najmanje zaduženih država u Jugositočnoj Evropi. Najzaduženija je Grčka čiji javni vanjski dug premašuje 175 posto bruto domaćeg proizvoda, dok vanjski dug BiH iznosi svega 33 posto bruto domaćeg proizvoda. Po ovom kriteriju, Grčka je skoro šest puta zaduženija od BiH.

Prednost BiH u odnosu na većinu država regije ogleda se i u povoljnijoj ročnoj strukturi duga: BiH je uglavnom zadužena kod MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a i EIB-a, i riječ je o „soft“ kreditima s dugim rokom otplate i niskom kamatom, dok je primjerice dug Grčke najvećim dijelom nastao emisijom vrijednosnih papira s kratkim rokom otplate od 5-7 godine i visokom kamatnom stopom iznad 6 posto. U grupi visoko zaduženih država, s vanjskim dugom koji dostiže, pa čak i premašuje bruto domaći proizvod nalaze se još i Srbija, Hrvatske, Slovenija, Rumunija i Bugarska.

Ukupan spoljni dug država ex Jugoslavije iznosi oko 145 milijardi eura. Prema podacima Svjetske banke, odnos spoljnog duga i BDP-a u 2014. godini iznosio je za BiH 52,1 odsto, za Makedoniju 64,4 odsto, za Sloveniju 84,4 odsto, za Srbiju 89,4 odsto, za Hrvatsku -103,4 odsto, a za Crnu Goru 104,4 odsto.

A.M./Slobodna Bosna