Home » Upaljeni alarmi: Ljekare koji odlaze više neće imati ko da zamijeni

Upaljeni alarmi: Ljekare koji odlaze više neće imati ko da zamijeni

Trend odlaska ljekara specijalista s područja Unsko-sanskog kantona nastavio se i u protekloj godini, pa je tako zdravstvene ustanove u ovome kantonu u tom periodu napustilo 35 mladih liječnika.

Potvrdio je ovo Amir Rekić, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologa USK, dodavši kako postoji više razloga zašto mladi ljekari odlaze u potragu za boljim angažmanom i egzistencijom.

“Dvadeset ljekara nas je napustilo i otišlo u druge zdravstvene ustanove u našoj zemlji, a petnaest kolega je otišlo da radi u inostranstvo. Radi se o mladim ljekarima i to je ogroman gubitak koji nije lako nadoknaditi”, kazao je Rekić. Prema njegovim riječima, jedan od razloga odlazaka je što se u većini ovdašnjih zdravstvenih ustanova mladim ljekarima na početku njihovog rada ne nude stalni radni ugovori, već ugovori na određeno vrijeme.

“Nakon što se oni ponovo vrate na evidenciju biroa za zapošljavanje, mnogi od njih razmišljaju o odlasku u inozemstvo ili u druge sredine. Zbog toga je nužno mijenjati propise koji regulišu uslove zapošljavanja ljekara”, istakao je Rekić. Također, problem predstavljaju i neujednačena primanja zdravstvenih radnika u kantonima na području FBiH, jer su primanja zdravstvenih radnika u Unsko-sanskom kantonu među najnižima u odnosu na druge kantone.

“Vladi FBiH je davno upućen zahtjev za otpočinjanje pregovora, s ciljem da se izjednače prava i primanja svih ljekara u ovome entitetu. Nažalost, još nemamo nikakav odgovor, a trenutno je takva situacija da su ljekari u kantonima koji su veći i bogatiji u mnogo boljem socijalnom položaju u odnosu na ostale, što nije pravedno”, kaže Rekić.

Prema njegovim riječima, to se negativno odražava na motivaciju zdravstvenih radnika, a posebno je apostrofirao položaj mladih ljekara, odnosno njihov neravnopravan položaj u odnosu na kolege iz drugih kantona.

“Naravno da svako sebi bira sredinu u kojoj će mu biti bolje, pa zbog toga imamo probleme s kadrom. Izračunali smo da će se u narednih godinu dana preko trideset naših kolega penzionisati, a neće imati ko da ih zamijeni”, kazao je Rekić.

U Unsko-sanskom kantonu radi u prosjeku oko 130 doktora na 100.000 stanovnika, dok je u Kantonu Sarajevo ta brojka oko 320.

Manji broj ljekara znači i veći obim posla za svakog pojedinačno, što je još jedan od razloga za izjednačavanje prava i primanja.

Iako je u Unsko-sanskom kantonu zaživio novi kolektivni ugovor kojim su povećani lični dohoci svim zdravstvenim radnicima u Unsko-sanskom kantonu, njihova primanja su i dalje među najnižima u Federaciji BiH.