Home » Upitna isplata naknada za oko 130.000 korisnika boračko-invalidne zaštite u FBiH

Upitna isplata naknada za oko 130.000 korisnika boračko-invalidne zaštite u FBiH

Usvajanje budžeta za 2018. godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine neophodno je kako bi se nastavila redovna isplata naknada za oko 130.000 korisnika boračko-invalidske zaštite, izjavio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

On je danas u Sarajevu održao sastanak s Koordinacijom boračkih udruženja 5+5 (ARBiH i HVO) na kojem se razgovaralo o zahtjevu za usvajanje budžeta za 2018. godinu, analizirane sve aktivnosti iz prethodne godine i dogovoreno da plan za 2018. bude priprema izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca, kojim se nastoji popraviti status branilaca i članova njihovih porodica.

“To se odnosi na donošenje zakonskih odredbi o kažnjavanju firmi i poslodavaca koji ne primjenjuju Zakon o pravima branilaca da, prije svega, djeca iz porodica šehida i poginulih boraca imaju prednost pri zapošljavanju. To je zakon koji se djelimično poštuje i zbog toga ga moramo izmijeniti”, rekao je Bukvarević.

FOTO I. Kralj / Fokus.ba

 

Kako je kazao, na sastanku su iskazali potrebu za usvajanjem budžeta za 2018. godinu kako bi Ministarstvo moglo nastaviti redovnu isplatu korisnicima boračko-invalidske zaštite, kojih je oko 130.000.

“U tom budžetu je za ovu godinu predviđeno 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu, čime Vlada Federacije i ovo Ministarstvo u potpunosti poštuje sporazum o dostignutom obimu prava i sredstava. Dogovorili smo da u narednih pet godina na poziciji Federalnog ministarstva imamo iznos od 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu, a sredstva koja ostanu neutrošena su preraspoređena na transfer za rješavanje statusnih pitanja”, istakao je Bukvarević, dodavši da je uslov za vršenje isplate naknada usvajanje budžeta ili usvajanje odluke o privremenom finansiranju.

Bukvarević je istakao da je Ministarstvo za boračka pitanja u 2017. godini izmjenom i dopunom tri zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica popravilo status boraca.

Dodao je da je, pored normativnih aktivnosti, Ministarstvo izvršilo sve obaveze u skladu sa zakonom, izvršilo isplatu ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 271,6 miliona KM.

“Sa pozicije Federalnog ministarstva u 2017. godini isplaćeno je 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu u skladu sa zakonima iz ove oblasti. Imali smo 126.929 korisnika iz prava oblasti boračko-invalidske zaštite po federalnim zakonima, 47.965 ratnih vojnih invalida, 39.613 porodica šehida i poginulih boraca, 4.951 dobitnik najvećih ratnih priznanja i 34.400 penzija po zakonu o prijevrenom povoljnijem penzionisanju”, rekao je Bukvarević.

Šerif Patković, predsjedavajući Koordinacije boračke organizacije Armije RBiH, koja okuplja Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja, izjavio je da je boračka populacija najosjetljivija kategorija u BiH koja je, kako je kazao, i danas spremna zaštititi interese BiH.

“Nažalost, u BiH još ima jako puno neprijatelja i mi tvrdimo i odgovorno stojimo iza toga da u BiH jeste završio oružani sukob, ali očuvanje i borba za BiH nije završena. Nastavićemo u budućem periodu da u FBiH proaktivnom saradnjom sa institucijama rješavamo probleme iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Boračka populacija je temelj BiH i nikada se BiH neće moći odužiti prema njihovoj žrtvi”, rekao je Patković.

Pozvao je Vladu FBiH da usvoji budžet za 2018. godinu, ističući da je njegovim neusvajanjem ugroženo desetine hiljada korisnika boračko-invalidske zaštite.

“Način na koji ćemo ih upozoriti je novi oblik koji ćemo dogovorati u narednih nekoliko dana i mislimo da je tu odgovornost prvenstveno institucija”, poručio je Patković.

 

Fokus.ba