Home » Uprava za indirektno oporezivanje: Rekordni prihodi od indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje: Rekordni prihodi od indirektnih poreza

Prihodi od indirektnih poreza značajno su porasli i u novembru 2021. godine, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Od uspostave Uprave, prikupljeni su rekordni prihodi od indirektnih poreza; u odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu, 369 miliona KM više, a u odnosu na 2020., milijardu i 66 miliona KM više.

Prihodi od indirektnih poreza za period januar – novembar 2021. godine iznosili su 7 milijardi i 664 miliona KM i veći su za milijardu i 66 miliona KM ili za 16,15 postou odnosu na isti period 2020. godine, kada su bili 6 milijardi i 598 miliona KM.

Uprava za indirektno oporezivanje je za period januar – novembar 2021. vratila privredi  milijardu i 361 milion KM, što je za 185 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi, koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar – novembar 2021., a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 302 miliona KM i veći su za 880 miliona KM u odnosu na prihode koje su s Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020.

  Nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor, bh. prevoznike čeka niz teškoća

U novembru ove godine je prikupljeno 760 miliona KM indirektnih poreza, za 141 milion KM više u odnosu na novembar 2020.

Za finansiranje državnih institucija, za period januar – novembar 2021. godine raspoređeno je 711 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 198,4 miliona KM, Republika Srpska 131,1 milion KM i Distrikt Brčko 6,7 miliona KM.

Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.