Home » Upravni odbor NK Čelik: Klubu treba šest miliona KM da izmiri sve obaveze!

Upravni odbor NK Čelik: Klubu treba šest miliona KM da izmiri sve obaveze!

Poštovani, Dana 14.07.2020. godine, prije deset dana, zvanično smo ušli u Klub. Obzirom na količinu obavljenog posla, izgleda kao da smo u Klubu mnogo duže. Problemi sa kojima se susrećemo su nevjerovatni. Dovedeni smo u situaciju da rješavamo situacije čijem nastanku ni na koji način nismo doprinijeli. Međutim, bez obzira na cjelokupnu situaciju, stava smo da je moguće riješiti pitanje NK „Čelik“ Zenica, kako bi se sačuvao pravni i historijski kontinuitet Kluba.

Nakon grubog revidiranja stanja duga, Upravni odbor je došao do zaključka da sa cca 6.000.000,00 KM, NK „Čelik“ Zenica može izmiriti sve obaveze i biti „čist“ pravni subjekt, bez obaveza prema bilo kome.

Većina obaveza Kluba, više od polovine gore navedenog iznosa, odnosi se na dugovanja prema Poreznoj upravi, po osnovu doprinosa. Za ovaj dio obaveza postoji mogućnost reprogramiranja istog, međutim, Upravni odbor Kluba je stava da bi bilo mnogo svrsishodnije odmah uplatiti cijeli iznos duga, čime bi bio isupnjen uslov za otpis cjelokupnog iznosa kamate, na koji način bi Klub uštedio značajna sredstva koja bi bilo moguće preusmjeriti u druge obaveze.

Dug prema Upravi za indirektno oporezivanje iznosi oko 210.000,00 KM, uključujući kamatu, gdje također postoji mogućnost uplate navedenog iznosa glavnog duga, te u tom slučaju otpisa potraživanja kamate.

Dug prema javnim preduzećima (čija potraživanja su iz ovog ili onog razloga, poprilična) je moguće riješiti kroz potisivanje sponzorskih ugovora, a Upravni odbor će poduzeti radnje na smanjenju računa za komunalne usluge u budućnosti.

Upravni odbor je kroz javni poziv prikupio informacije o povjeriocima. Za neke od prijavljenih obaveza, Upravni odbor je znao i ranije, a za neke je saznao nakon prijave. S određenim brojem povjerilaca su obavljeni neformalni razgovori, gdje ih je većina izrazila spremnost za otpis značajnog dijela potraživanja. Upravni odbor ima namjeru sjesti sa svakim od povjerilaca i postići sporazum o načinu izmirenja obaveza, te u tom pravcu molimo za strpljenje one koje nismo stigli kontaktirati po ovom osnovu.

Upravni odbor je stava da postoje dva načina rješenja trenutne situacije:

-jedan je da nadležne institucije iznađu modalitet i obezbjede sredsva za NK „Čelik“ Zenica u iznosu od 6.000.000,00 KM, nakon čega bi Upravni odbor iznašao modalitet utroška ovih sredstava do konačnog cilja-„čistog“ pravnog subjekta bez obaveza. U tom slučaju bi bilo potrebno ustupanje stadiona Bilino polje sa cjelokupnom infrastrukturom na upravljanje kao jednog od izvora finansiranja, čime bi se u cijelosti NK „Čelik“ Zenica odvojio od Budžeta.

-druga varijanta je ona koja je mnogo kompleksnija od prve, a koja uključuje sljedeće:

-plaćanje reprograma duga prema Poreznoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje od strane Grada u mjesečnom iznosu od cca 35.000,00 KM (sredstva od Stadiona-zakup poslovnih prostora), u periodu od narednih deset godina,

-finansiranje daljeg rada Kluba u mjesečnom iznosu od 50.000,00 KM iz Budžeta Grada u periodu od narednih pet godina, koji iznos bi u većoj mjeri bio korišten za plaćanje dospjelih obaveza, te za tekuće poslovanje,

-besplatno korištenje sportske infrastrukture za potrebe NK „Čelik“ Zenica kojom upravlja Grad,

-ustupanje dijela Stadiona (kancelarijski prostori i dio poslovnih prostora) na korištenje NK „Čelik“ Zenica.

Vjerujemo da će nadležne institucije pokazati volju i društvenu odgovornost, te iznaći način da ispoštuju naše zahtjeve u cilju saniranja stanja u NK „Čelik“ Zenica, na koji način bi nam bio omogućen normalan rad i stvoreni preduslovi da se NK „Čelik“ Zenica vrati na puteve stare slave.

Ne damo Čelik!