Home » Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023.-2025.

Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023.-2025.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici u Sarajevu razmotrilo je oko 300 materijala među više od 160 tačaka dnevnog reda  te je jednoglasno usvojilo Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023 – 2025. godine.

Taj dokument bit će usaglašen s Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalni savjet BiH, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Dokument sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, zajedno s preliminarnim procjenama rashoda za 2024. i 2025. godinu.

Prema DOB-u, ukupni okvir finansiranja institucija BiH za 2023. godinu iznosi 1.275.400.000 KM, od čega je finansiranje od indirektnih poreza 1.020.500.000 KM. Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2024. godinu u iznosu 1.254.200.000 KM, a za 2025. godinu okvirne procjene iznose 1.251.300.000 KM.

Dokument okvirnog budžeta prioritetno, između ostalog, podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, daljnje provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te osiguranje sredstava za provođenje lokalnih izbora 2024. godine, kao i potrebnih sredstava za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH u ovom periodu.

Na ovaj način otvara se prostor da Ministarstvo finansija i trezora pripremi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu i dostavi ga na utvrđivanje Vijeću ministara BiH, radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.