Home » Utakmica BiH – Grčka ocijenjena kao skup visokog rizika

Utakmica BiH – Grčka ocijenjena kao skup visokog rizika

Dana 09.06.2017. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici, sa početkom u 20,45 sati, odigrat će se međunarodna nogometna utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke.

Obzirom da se radi o veoma značajnoj međunarodnoj utakmici ocijenjenoj kao skup visokog rizika, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je formiran Štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju naznačene utakmice, te je sačinjen Plan mjera i radnji, na osnovu kojeg će službenici Uprave policije preduzeti sve potrebne mjere, kako bi se navedena utakmica održala u bezbjednim uslovima i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo ugrožavanje lične i imovinske sigurnosti građana i gostiju.

Danas, 08.06.2017. godine, u službenim prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ponovo je održan sastanak Štaba, a tokom proteklih dana su svakodnevno održavani sastanci Štaba, na kojim su izdefinisani svi konkretni zadaci i obaveze nosilaca zadataka iz naznačenog plana, kao i način i dinamika realiziranja svih predviđenih aktivnosti, kako bi za vrijeme postupanja po Planu, svi policijski službenici i timovi, pravovremeno i efikasno reagovali u slučajevima narušavanja javnog reda i mira, kao i u incidentnim situacijama, te takve situacije stavili pod kontrolu a izgrednike lišili slobode i udaljili sa stadiona.

Zaključeno je kako sve intervencije policijskih službenika moraju biti pravovremene, brze, dobro i kvalitetno koordinirane, a u postupanju policijskih službenika ništa ne smije biti prepušteno slučaju, posebno u okviru mjera fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, kao i drugih planiranih zadataka Uprave policije i njenih organizacionih jedinica, koji su definisani na osnovu izvršene bezbjednosne procjene.

 

zenit.ba