Home » Vanredno hidrološko stanje, očekuje se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save

Vanredno hidrološko stanje, očekuje se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save

Agencija za vodno područje rijeke Save najavila je vanredno hidrološko stanje za period od 9. do 12. juna u kojem je prognoziran blagi porast vodostaja na većini hidroloških stanica na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane. U narednih tri do pet dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane, donjeg toka rijeke Usore, gornjeg toka rijeke Spreče.

  KIO SDA ZDK jednoglasno odlučio: Ovo su kandidati SDA od Države do Kantona

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.