Home » Važna sedmica za penzionere: Hoće li zakon o PIO-u konačno biti usvojen

Važna sedmica za penzionere: Hoće li zakon o PIO-u konačno biti usvojen

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u predstojećoj sedmici zasjedat će oba doma, redovno i vanredno.

U najavljenom dnevnom redu su brojni važni zakoni, izvještaji o radu javnih preduzeća i mnogi drugi akti.

Za utorak, 21. novembra, sazvana je vanredna sjednica Predstavničkog doma, a dugo najavljivani prijedlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je prva predviđena tačka dnevnog reda. Taj akt je Parlamentu predložen iz Federalne vlade po hitnom postupku, kao i izmjene i dopune aktuelnih zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode te o federalnim upravnim taksama i njihovoj tarifi.

Skraćeni postupak je iz Vlade predložen za izmjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama.

U najavljenom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja te Prijedlog zakona o stečaju.

Predstavnički dom će zasjedati i redovno, u srijedu, 22. novembra, kada bi trebalo da razmotri informaciju o stanju sigurnosti u Federaciji BiH zaključno s mjesecom junom ove godine te izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH.

  Počela distribucija glasačkih listića prema općinskim/gradskim izbornim komisijama u BiH

Pred poslanicima će biti i izvještaji o poslovanju oba elektroprivredna preduzeća u FBiH u prethodne dvije godine te preduzeća BH Gas u 2016.

Izvještaji o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, zatim o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH u 2015. godini, kao i izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u 2016., također su u najavljenom dnevnom redu.

I Dom naroda zasjedat će naredne sedmice, također vanredno i redovno, u četvrtak 23. novembra.

Tada će prvo biti nastavljena ranije započeta vanredna sjednica u čijem su preostalom dnevnom redu predložene odluke o imenovanju Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe građana i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema najavi, po završteku će biti otvorena nova, redovna sjednica Doma, a predloženi dnevni red, kad je riječ o zakonima, većinom se podudara s dnevnim redom Predstavničkog doma.

Jedna od razlika je u tome tome što bi Dom naroda trebalo da razmotri i Nacrt budžeta Federacije BiH za 2018. godinu te zakon o izvršenju tog budžeta.

 

klix.ba