Home » (VIDEO) Malo i lako naoružanje uz migracije najveći sigurnosni izazov

(VIDEO) Malo i lako naoružanje uz migracije najveći sigurnosni izazov

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec potpisali su danas u Sarajevu 3,5 miliona eura vrijedan Protokol o implementaciji projekata za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW).

U pitanju je projekat koji finansira pet država članica OSCE-a i u okviru kojeg će se raditi na povećanju kapaciteta policijskih jedinica sa službenim psima za otkrivanje vatrenog oružja i eksploziva te poboljšanju sigurnosnih policijskih skladišta.

Kako je istaknuto, implementacija projekta trajat će tri godine i, između ostaloga, bit će usmjeren na usklađivanje zakonodavnog i regulatornog okvira za deaktivaciju SALW-a i opremanju najmanje dva centra za deaktivaciju.

Ambasadorica Kavalec istaknula je da su efikasna kontrola naoružanja i izgradnja povjerenja preduvjeti za sigurnost, stabilnost i mir, a Ministarstvo sigurnosti BiH i Misija OSCE-a u BiH dijele viziju BiH kao ključnog faktora koji doprinosi regionalnoj sigurnosti.

– Kroz projekat će se raditi na smanjivanju sigurnosnih rizika od ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malog oružja i lakog naoružanja i municije u BiH, a njegova realizacija moguća je zahvaljujući doprinosima Češke, Francuske, Njemačke, Lihtenštajna i Sjedinjenih Američkih Država – dodala je.

Projekt će pomoći da se poboljša policijsko skladištenje malog i lakog oružja i povećaju kapaciteti policijskih jedinica sa službenim psima, uspostave međuinstitucionalni sistem za praćenje zloupotrebe, razvije zakonodavni i regulatorni okvir za deaktivaciju malog oružja i lakog naoružanja te poveća javna i institucionalna svijest o rizicima vatrenog oružja.

Jedan od ciljeva projekta je i da se dođe do tačnih podataka o broju takvog naoružanja u BiH, napominje ministar Cikotić, ocjenjujući da upravo pitanje malog oružja i lakog naoružanja, uz migracije, predstavlja najveći sigurnosni izazov u BiH.

– Potpisivanjem današnjeg protokola Bosna i Hercegovina nastavlja provoditi aktivnosti u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja i kontinuirano radi na praćenju najnovijih standarda i propisa Evropske unije u ovoj oblasti – kaže Cikotić.

Naglašava da je evidentno da i pored poduzetih aktivnosti i postignutih rezultata na smanjenju ilegalnog oružja, i dalje postoje prijetnje i novi pojavni oblici kriminalnih aktivnosti povezanih sa oružjem, u regionu jugoistočne Evrope i šire u zemljama članicama Evropske unije.

Bosna i Hercegovine je jedna od rijetkih država u regionu koja ima usvojen dokument “Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja” i pripadajući akcioni plan, te Koordinacioni odbor koji koordinira, usmjerava i nadzire aktivnosti na provođenju strategije.

Ministar kaže da je i pored strateškog okvira, u potpunosti podržan dokument “Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem na zapadnom Balkanu”.

Protokol koji je danas potpisan, zasniva se na Sporazumu između Vijeća ministara BiH i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u oblasti sigurnosti i odbrane, a usmjeren je na pružanje podrške svim policijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Izvor: FENA