Home » Vijeća stranih investitora: Oporezuju do sada neoporeziva primanja

Vijeća stranih investitora: Oporezuju do sada neoporeziva primanja

Ključni prioriteti za bh. vlasti kojima će privući investicije su poboljšanje poslovne klime i konkurentnosti, vladavina prava, politička i pravna stabilnost te predvidiva poreska politika, poruke su sa današnjeg predstavljanja šestog izdanja Bijele knjige Vijeća stranih investitora BiH 2015./2016. u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Bijela knjiga je periodična publikacija koja nudi preporuke za eliminaciju nepotrebnih prepreka i omogućavanje lakšeg poslovanja u BiH, a time i uvećavanje obima stranih ulaganja u BiH.

Da je primarni cilj Vijeća stranih investitora BiH poboljšati poslovni ambijent u BiH rekao je predsjednik Vijeća stranih investitora BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj Branimir Muidža.

branimir-mudza

Prema njegovim riječima, kompanije članice Vijeća investirale su više od devet milijardi KM i zapošljavanju više od 13.000 građana od 2006. godine kada je Vijeće osnovano kao neprofitno udruženje koje djeluje kao zajednički glas stranih investitora u BiH.

Samo 19 posto članica kompanija smatra da je poslovna klima u BiH umjereno zadovoljavajuća, dok 71 posto njih smatra poslovni ambijent u BiH vrlo nepredvidivim.

“Prioriteti kako bi poboljšali poslovni ambijent su vladavina prava, reforme, obrazovanje, poticaji za investitcije i bolji porezni sistem. Ipak, optimistično je da gotovo 70 posto naših članica planira reinvestirati u BiH u naredne dvije godine, a 80 posto planira i nova zapošljavanja”, rekao je Muidža.

Dodao je kako je bruto domaći proizvod (GDP) BiH jedan od najnižih u Evropi sa manje od 4.000 eura godišnje po glavi stanovnika kao i to da je BiH na evropskom začelju u pokazateljima poteškoća u procesu osnivanja kompanija, porezne politike i izdavanju građevinskih dozvola.

Pozitivno je, kako kaže, što nijedan ozbiljan investitor, kako domaći tako i strani, nije izgubio svoj kapital u BiH.

Reformska agenda na koju se BiH obavezala na svom evropskom putu, kako je rekao Muidža, u velikoj mjeri se podudara sa preporukama Bijele knjige koja najviše zagovara reformu javne uprave i smanjenje sive ekonomije.

“Reformska agenda trenutno ne potiče smanjenje poreza u realnom sektoru. Nakon što su ukinuti određeni poticaji za investiranje dobiti za poticanje izvoza, sad počinju oporezivati do sada neoporeziva primanja. Očekujem da se vlasti fokusiraju na izvorne smjernice u agendi, a to je da se smanje opterećenja na investicije. Država je jaka koliko je jaka njena privreda. Da bi bila uspješna, smatramo da se trebaju realizovati preporuke iz Bijele knjige”, poručio je Muidža.

Da postupak registracije privrednih subjekata, učešće na tržištu i dobivanje radnih i boravišnih dozvola u BiH nema olakšica, istakla je pravna savjetnica članova Upravnog odobra Vijeća za strane investicije BiH Nedžida Salihović-Whalen.

nedzida-salihovic-whalen

“Sve su to problemi koje svaki investitor želi da zna. Predstavljali smo na konferencijama BiH kao prostor za atraktivna ulaganja, jedno od glavnih pitanja stranih ulagača bilo je registracija i radno pravo, zato što oni žele znati kako mogu povećati i smanjiti radnu snagu, šta očekivati, koja im je zaštita”, istakla je Salihović-Whalen.

Prema njenim riječima, u radnim sporovima u Republici Srpskoj teret dokazivanja je na poslodavcu bez obzira što ga je pokrenuo radnik, što je pogrešno.

“To je suprotno i osnovnim načelima parničkog postupka. Tako da treba harmonizovati regulativu u radnim odnosima na nivou BiH, da se to reguliše jednobrazno na svim entitetima i Distriktu Brčko. Mi u BiH imamo 13 zakona o koncesijama, to govori o kompleksnosti dodjele koncesija. Kantoni su u svoje zakone uveli odredbe što dodatno predstavlja problem stranom ulagaču koji želi investirati u koncesiju”, naglasila je Salihović-Whalen.

Predstavljanju Bijele knjige prisustvovao je i pozitivnim ocijenio premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić.

“Ovakva iskustva Vijeća stranih investitora uveliko pomažu Vladi FBiH. Bijela knjiga je djelimično dio reformske agende, ona je doprinos pri formatiranju reformskog rada Vlade kojeg zagovaramo. Mislim da nam je opredjeljenje da idemo ka reformama najviše otvorilo evropska vrata. To je prihvatanje standarda koji znače slobodu tržišta, ljudska prava i drugo”, naglasio je Novalić.

vijece-stranih-investitora

Istakao je kako je svjestan nedostataka u poslovnom okruženju u BiH na šta će se fokusirati Vlada FBiH naredne godine.

“Priznajemo da smo bili zaokupljeni drugim temama kako bi potakli ekonomski rast. Glavni špic našeg djelovanja u poslovnom okruženju dolazi upravo sada. Dolazi sljedeća godina, oštrica našeg djelovanja je na poslovnom okruženju, Zakon o stečaju ide u parlament, privredni sudove ćemo dati na raspolaganje sljedeće godine kako bismo iz problematičnog pravosuđa iščupali provođenje korporativnog prava, parafiskalne namete smo identificirali i ulazimo u pregovore sa kantonima”, zaključio je Novalić.

Fokus.ba