Home » Vijeće ministara BiH nije usvojilo Odluku o izvozu peleta iz BiH

Vijeće ministara BiH nije usvojilo Odluku o izvozu peleta iz BiH

Vijeće ministara BiH na 82. vanrednoj telefonskoj sjednici, nakon obavljenih konsultacija u drugom krugu glasanja, nije postiglo potreban konsenzus o usvajanju Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, kojom se trebao omogućiti izvoz peleta iz BiH.

Prethodno je danas održana 81. vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj nije bilo saglasnosti o usvajanju ove odluke.