Home » Vijeće ministara BiH: Ukinut vizni režim za državljane Saudijske Arabije

Vijeće ministara BiH: Ukinut vizni režim za državljane Saudijske Arabije

Vijeće ministara BiH je na telefonskoj sjednici donijelo Odluku o dopuni Odluke o vizama, koja se odnosi na mogućnost ulaska u BiH sa teritorije Kraljevine Saudijske Arabije, kojom se pod određenim uslovima ukida vizni režim za državljane te zemlje.

Tačnije, ovom odlukom se omogućava ulazak i boravak na teritoriji BiH, bez obaveze pribavljanja vize nosiocima važećih putnih isprava Kraljevine Saudijske Arabije i to samo onima koji posjeduju važeću višekratnu Šangen vizu ili vizu zemlje EU i po obavljenoj provjeri, odnosno kontroli Granične policije BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Osim toga Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce pasoša.

Ovim Sporazumom državljani BiH i Narodne Republike Kine, nosioci važećih biometrijskih pasoša, bit će oslobođeni obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, boravak ili tranzit preko teritorija druge ugovorne strane tokom boravka do 30 dana.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar vanjskih poslova.

faktor.ba