Home » Vijeće ministara BiH za punopravno članstvo BiH u Mehanizmu civilne zaštite EU

Vijeće ministara BiH za punopravno članstvo BiH u Mehanizmu civilne zaštite EU

Vijeće ministara BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici,  jednoglasno je utvrdio Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije (EU), s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju BiH u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Zaključivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina  će postati punopravna članica Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude. Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordinisanje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se obezbijedio brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje.

Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i  razmjene eksperata u ovoj oblasti. Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70 posto u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

  FUP ne raspolaže ni jednom informacijom koja dovodi u vezu službenike sa korištenjem SKY aplikacije

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Evropska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona evra (1,5 miliona evra za obuku i 1 milion evra za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Evropska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite,  olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne  Makedonije i Turske prema dva zajednička cilja, i to: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma, koji dodatno potvrđuje opredijeljenost BiH za punopravno članstvo u EU, biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.