Home » Vilić s najviše bodova od svih 18 kandidata predložen za direktora DKPT, Galić za GP

Vilić s najviše bodova od svih 18 kandidata predložen za direktora DKPT, Galić za GP

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nakon obavljenih intervjua objavio je rang-liste koje će se uputiti ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću, koji treba odrediti osobe koje će biti novi direktori i zamjenici direktora policijskih tijela BiH.

Prema bodovima koje je utvrdio Nezavisni odbor za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela najviši broj bodova od svih osvojio je Mirsad Vilić, inače i aktuelni direktor DKPT. Drugi na listi je Jasmin Gogić. Ova lista s dva imena ići će pred Mektića.

– Vilić je bio kandidat koji je u odnosu na sve druge kandidate i sve druge pozicije imao najviše bodova – kazao je Enes Obralija, zamjenik predsjedavajuće NO.

Za zamjenike DKPT-a na rang-listi su Ivica Bošnjak, Relja Kovač, Dragan Prodanović, Ranko Vuković.

Kada je riječ o direktoru Granične policije Mektiću će biti predložen samo Zoran Galić, koji je na kraju ostao jedini kandidat.

Za zamjenika GP predloženi su Fahrudin Halač, Jasmin Gogić i Ensad Korman. Za zamjenika SIPA-e predložen je ponovo Đuro Knežević.

Kako je istakao Obralija kandidati iz užeg izbora moraju dop 14. marta dostaviti ljekarsko uvjerenje, nakon čega će liste biti dostavljene Mektiću.

Na javni konkurs za čelnike Granične policije BiH i te zamjenika direktora ovih agencija i zamjenika direktora SIPA-e stigle su 33 prijave 20 kandidata među kojima je i jedna žena. Neki od kandidata prijavili su se za više pozicija. Na intervjue je pristupilo njih 18.

Patria