Home » Vlada FBiH: Bosna i Hercegovina nije siromašna država i nećemo je tako predstavljati

Vlada FBiH: Bosna i Hercegovina nije siromašna država i nećemo je tako predstavljati

Vlada Federacije je uputila javno saopćenje za javnost u kojem se navodi da se BiH na svom putu ka EU obavezala da će poštovati sporazume koje su potpisani sa EU i koji se tiču određenih problema na čijem rješenju zajednički rade.

“Vlada Federacije je u svom dosadašnjem radu pokazala osjetljivost i spremnost na pružanje pomoći najosjetljivijim socijalnim kategorijama, posebno osobama s ozbiljnim oboljenjima. U ovoj godini smo uspjeli “navući” novac za brojne socijalne kategorije, jer smo zatekli budžet u kojem nije bilo tih stavki, a za narednu godinu ćemo pronaći sistemsko rješenje za te probleme.”, navodi se.

Program poticaja pri kupovini električnih automobila je Program iz oblasti ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine na njenom EU putu.

Taj program je jedna od obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, Briselskog sporazuma kao i Akcionog plana za sprovođenje Sofijske deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan 2021. – 2030.

“Ne možemo ići ka Evropskoj uniji i od njih očekivati novac, a da pri tome ne ispunjavamo svoje obaveze i ono što smo potpisali.Ovaj projekt je započela prethodna vlada koja je u 2022. godini prvi put donijela dvije odluke o poticajima za kupovinu električnih automobila. Bosna i Hercegovina je, pored Kosova, bila jedina država u Evropi koja prije 2022. nije provodila program poticaja pri kupovini električnih automobila. Mi smo ove godine ponovo raspisali Javni poziv u skladu s iznosom, koji je prema budžetu bio predviđen za tu namjenu.”, stoji u saopćenju.

U ovom programu su mogli sudjelovati svi punoljetni državljani BiH sa prebivalištem u FBiH, koji su podnijeli zahtjev, dostavili dokumentaciju i koji su ispunjavali uslove.

“Ovi poticaji su naša obaveza i nastavit ćemo ih dodjeljivati i narednih godina, iako znamo da će to izazivati negativne reakcije javnosti. Sve aktivnosti koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provelo po ovom programu su transparente i dostupne javnosti kroz Otvoreni javni poziv i informacije koje se redovno objavljuju na web stranici Ministarstva. Stoga pozivamo sve one koji imaju bilo kakva saznanja o eventualnim neregularnostima vezanim za ovaj javni poziv, da dokaze dostave pravosuđu.”, navodi se.

“Zašto bi EU u svoje članstvo primila državu koju predstavljamo kao socijalni slučaj i koja će samo crpiti novac od drugih EU država, a da pri tome nismo spremni da ispunjavamo obaveze koje smo preuzeli? Osim toga, Bosna i Hercegovina nije siromašna država i nećemo je tako predstavljati. BiH su opustošili korupcija i organizirani kriminal i zato naš prioritet i jeste da se borimo protiv toga, kako bi novac koji završava na privatnim računima kriminalaca završio u budžetu i kako bismo imali dovoljno novca za sve potrebe.”, navodi se u saopćenju Vlade Federacije BiH.