Home » Vlada FBiH – Dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za radnike zeničkog rudnika

Vlada FBiH – Dopunjena Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za radnike zeničkog rudnika

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dopunila Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH.

Prema obrazloženju, Kantonalni porezni ured Zenica – Porezna ispostava Zenica dostavila je Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica obavijest da je prilikom obrade uočeno da se odobreni periodi, navedeni u Odluci o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za PIO za uvezivanje radnog staža, ne slažu za pet radnika, te nije omogućen unos PMIP-1024 obrasca (pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti), saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

  Bećirović poručio ambasadorima Rusije i Izraela: Nema demokratske alternative ulasku BiH u NATO i EU

U skladu sa aktom Porezne ispostave, obzirom da je za ovih pet radnika RMU Zenica izvršio kompletne uplate, što uključuje i uplate za nedostajuće periode, bilo je potrebno dopuniti Odluku. Na ovaj način je, ujedno, omogućen nastavak procesa restrukturiranja zavisnih društava rudnika uglja.