Home » Vlada FBiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Vlada FBiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Vlada Federacije BiH je danas, na prijedlog federalnih ministarstava financija i pravde, utvrdila mišljenja i izjašnjenja o prijedlozima i inicijativama za izmjenama i dopunama zakona koje su podnijeli zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Riječ je o mišljenjima na predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, koje su predložili Admir Čavalić i Irfan Durić, te o izjašnjenju na inicijativu Kenele Zuko za dopunu Prijedloga zakona o porezu na dohodak u FBiH. Vlada je utvrdila i izjašnjenje o inicijativi Irfana Čengića za izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima, navodi se u priopćenju Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Također, donesena je i Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Vlada Federacije BiH se upoznala s informacijom Radne grupe koja je imala zadatak analizirati Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Usvojeni su izvještaji o radu za prošlu godinu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

Također je usvojen završni izvještaj o implementaciji Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022. u Federaciji BiH.

Vlada je potvrdila i da je Javno poduzeće “BH Pošta” Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora ovog privrednog društva za IV. kvartal 2022. godine.

Također, Vlada FBiH je Skupštini privrednog društva “UNIS Ginex” Goražde dala prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora tog privrednog društva uime državnog kapitala, te za imenovanje na ovu dužnost Mirsada Dučića, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova danas je doneseno rješenje kojim se Ensad Korman, glavni inspektor, ovlašćuje da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu FMUP-a, u trajanju od tri mjeseca od dana donošenja ovog rješenja, koliko je potrebno za provođenje postupka i imenovanje direktora Federalne uprave policije.