Home » Vlada FBiH o subvencioniranju električne energije, pomoći ugroženim porodicama i braniteljima

Vlada FBiH o subvencioniranju električne energije, pomoći ugroženim porodicama i braniteljima

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na današnjoj sjednici u Sarajevu izmijenila i dopunila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Danas donesenom Odlukom je određeno da se dodjela subvencija za potrošenu električnu energiju s 30.6.2022. produžava do 30.6.2023. godine.

Također je propisano da će u periodu od pet mjeseci, to jest od 1.7.2022. do 30.11.2022. godine za korisnike na računu biti posebno izražen iznos subvencije, koji maksimalno može iznositi 25,50 KM po računu za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno 27 KM za JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a u zavisnosti od potrošene električne energije u obračunskom periodu. Do sada je subvencioniranje, koje Vlada FBiH provodi od 2011. godine, podrazumijevalo iznos subvencije od 5,50 KM kod EPBiH, odnosno 7 KM za EP HZHB, a prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do polovine prošle godine za ove namjene izdvojeno 27 miliona KM.

Današnjom odlukom omogućena je pomoć potrošačima električne energije u ublažavanju posljedica nastalih usljed rasta indeksa potrošačkih cijena u tekućoj godini. Ovo je nastavak mjera pomoći Vlade FBiH građanima na ublažavanju posljedica inflacije, a u konkretnom slučaju riječ je o subvencioniranju računa za električnu energiju, odnosno o pomoći za penzionere s najnižom penzijom i korisnike stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Podsjećamo da je resorni federalni ministar pojasnio da će se sa 100 KM na pet mjeseci subvencionirati računi za struju građanima u stanju socijalne potrebe. Ovo u praksi znači da će u razdoblju od pet mjeseci, počevši od 1. jula pa do 30. novembra ove godine, za korisnike subvencija na računu biti posebno iskazan iznos subvencije, koji maksimalno može iznositi 25,50 KM po računima EPBiH, odnosno 27 KM za EP HZHB, a u ovisnosti od utrošene električne energije.

Pomoć za socijalno ugrožene porodice u FBiH iz robnih rezervi

Vlada Federacije BiH je danas usvojila informaciju Federalne direkcije robnih rezervi (FDRR) o pomoći stanovništvu usljed rasta potrošačkih cijena u FBiH.

Ova obaveza FDRR-a proizilazi iz Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koji je Vlada FBiH donijela na sjednici održanoj 7.7.2022. godine. Obaveza se odnosi na intervenciju iz robnih rezervi paketima hrane osnovnih životnih namirnica prema socijalno ugroženiim stanovnicima FBiH, a na osnovu pribavljenih i objedinjenih podataka o broju korisnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako je obrazložio direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka riječ je o pomoći osobama koje imaju stalnu novčanu pomoć i drugim socijalno ugroženim kategorijama na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Direkcija je jučer dobila spiskove od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prema kojima se radi o oko 17.000 korisnika.

  Ministarstvo odbrane BiH radi u skladu sa Presudom Suda BiH

Federalna direkcija robnih rezervi danas je upoznala Vladu FBiH o načinu podjele paketa hrane ovim kategorijama ljudi, a plan je da to Federalna direkcija radi u dva navrata s robama koje se nalaze u federalnim robnim zalihama.

Podsjetimo, prema donesenoj uredbi Vlade pomoć ostvaruju primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim osobe, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od donošenja odluke.

Transferi braniteljskim populacijama povećani za 4,1 milion KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela četiri odluke o izmjenama transfera koji su ovogodišnjim budžetom FBiH namijenjeni pripadnicima braniteljskih populacija.

Tako je transfer za pomoć u liječenju boraca – branitelja dvostruko povećan te, umjesto dosadašnjih 1.500.000 KM, sada iznosi 3.000.000 KM.

Za isti iznos od 1.500.000 KM povećan je i transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, te je iznosi 2.300.000 KM.

Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja povećan je sa 100.000 KM na 1,1 milion KM. Dodatnih 1.000.000 KM namijenjen je za sufinansiranje izgradnje, obnove, sanacije, revitalizacije i iluminacije slijedećih spomen obilježja, od čega za Partizansko spomen-groblje u Mostaru 200.000 KM, za Memorijalni centaa Groblje Mira Bile  300.000 KM, Muzej 505. viteške brigade 400.000 KM, te za Spomen obilježje „Ljiljan“ 100.000 KM.

Sa dosadašnjih 360.000 KM na 460.000 KM povećan je povećan je i transfer za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata. Dodatnih 100.000 KM koji su sredstva koja će biti korištena za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH (60.000 KM) i Sportskih igra HVIDR-e HVO HB (40.000 KM).

Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2022. godine (III kvartal) u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.