Home » Vlada FBiH saglasna s produženjem zabrane izvoza određenih šumskih sortimenata

Vlada FBiH saglasna s produženjem zabrane izvoza određenih šumskih sortimenata

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila mišljenje kojim je saglasna s Prijedlogom odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, a koju je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavilo 26. 1. 2023. godine.

Ovom odlukom, čija primjena je predložena do 31. 5. 2023. godine, privremeno se zabranjuje izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata s ciljem osiguravanja neophodnih količina za prerađivačku industriju i otklanjanja prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini.

Privremena zabrana odnosi se na izvoz šumskih drvnih sortimenata svrstanih u jedanaest tarifnih oznaka, a koje uključuju neobrađeno drvo.

Kako je obrazložilo ovo državno ministarstvo prijedlog ove odluke je izrađen na osnovu konsultacija i sastanaka s mjerodavnim entitetskim institucijama.

Odlukom je predloženo da njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata i proizvoda od drveta koja je u primjeni bila do 31. 1. 2023. godine. Tom odlukom je, također privremeno, bio zabranjen izvoz istih drvnih sortimenata. Dakle, donošenjem nove odluke privremena zabrana izvoza za ove sortimente bila bi produžena do kraja svibnja 2023. godine.

U obrazloženju novopredložene odluke također je navedeno da BiH ima razvijenu drvoprerađivačku industriju koja zapošljava veliki broj radnika, a čiji opstanak ovisi od urednog snabdijevanja određenim drvnim sortimentima. Stoga, šumski drvni sortimenti predstavljaju esencijalnu i stratešku robu za BiH. Pri tome je posebno bitno da bude osigurano ekološki i ekonomski održivo upravljanje šumskim resursima, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.