Home » Vlada FBiH usvojila izvještaj o polugodišnjem izvršenju Budžeta FBiH

Vlada FBiH usvojila izvještaj o polugodišnjem izvršenju Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH jučer je usvojila i izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvo polugodište 2022. godine, u kojem je navedeno da su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje u ovom razdoblju iznosili 2.578,30 milijuna KM.

To je 46 posto planiranog za ovu godinu i više za 365,6 milijuna KM ili 17 posto u odnosu na ostvarenje u istom lanjskom razdoblju, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Prihodi od poreza iznosili su 2.081,83 milijuna KM, neporezni 189,89 milijuna KM, primljeni tekući transferi 0,1 milijun KM, a prihodi po osnovu financiranja budžeta 306,48 milijuna KM.

Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iznosili su 1.181,1 milijun KM, te su za 138,7 milijuna KM veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 2.284,7 milijuna KM, što je 41 posto planiranog ovogodišnjim budžetom.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos od 1.493,9 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa 622,1 milijun KM.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: isplata mirovina 1.216,2 milijuna KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret mirovina 14,2 milijuna KM, isplata naknada za tjelesnu onesposobljenost 1,1 milijun KM, naknade za pogrebne troškove 3,5 milijuna KM, za civilne žrtve rata 11,8 milijuna KM, za vojne invalidnine 128,9 milijuna KM, transfer za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja – novčana egzistencijalna naknada 23 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 7,9 milijuna KM, te za civilne invalidnine 67,6 milijuna KM.

Bitno je napomenuti da su za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojena sredstva od 3,5 milijuna KM i da je na ime transfera za raseljene i izbjegle osobe izdvojeno 4,6 milijuna KM.

  Kiša pogasila požare u u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju, dodijeljeno je 200 milijuna KM.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,98 milijuna KM, od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 14,25 milijuna KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 0,56 milijuna KM, za proces vakcinacije raseljenih osoba jedan milijun KM, a na Agenciju za akreditaciju u zdravstvu 0,15 milijuna KM.

Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 54,7 milijuna KM za 2022. godini realizovana su sredstva u iznosu od 25,6 milijuna KM, što je 47 posto planiranih. To je za 25 posto ili 5,1 milijun KM više u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine.

Utrošena sredstva odnose se na transfer za JP Željeznice FBiH kroz redovni transfer 12,3 milijuna KM i 3.000.000 KM za izmirenje obveza, te za JP Elektrodistribucija BiH na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti u iznosu od 2,2 milijuna KM. Zatim, riječ je o subvencijama Terminalima Federacije BiH (4,8 milijuna KM), Energoinvestu za plaćanje takse za gas (1,3 milijuna KM), te po 1.000.000 KM Zračnoj luka Mostar i Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u ovom razdoblju su iznosile 28,98 milijuna KM i odnose se na podsticaj za poljoprivredu, što je 24 posto od ukupno planiranih 120,4 milijuna KM, te za 31 posto ili 6,8 milijuna KM veće izvršenje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, navodi se u saopćenju.