Home » Vlada FBiH – Za poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima odobreno više od milion KM od povrata PDV-a

Vlada FBiH – Za poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima odobreno više od milion KM od povrata PDV-a

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.073.751 KM za nastavak provođenja mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u FBiH.

Riječ je o Projektu “Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u BiH”, koji se odnosi na ulaganja u energetsku efikasnost u školama, bolnicama i drugim javnim objektima, a što je jedna od bitnih mjera Federalne vlade.

Odobrena sredstva bit će korištena za dodatne aktivnosti, kao što su radovi na objektima od značaja za Federaciju BiH i kantone, te za konsulatnske usluge i robe.

Inače, ovo federalno ministarstvo mjere „Energetske efikasnosti u BiH“ za Federaciju kontinuirano provodi putem Implementacione jedinice, te uz koordinaciju sa kantonalnim ministarstvima zdravstva i obrazovanja.

Objekti koje su odabrali Federacija i kantoni od interesa su kako za zdravstveni tako i obrazovni sistem, te su zbog njihove starosti neophodne investicije. Vrijednost investicije u momentu ugovaranja znatno se povećava.

Današnjom odlukom odobrena je raspodjela sredstava koja su ostala nealocirana, a s ciljem pune implementacije „Dodatnog finansiranja Energetske efikasnosti u BiH“, te drugih međunarodnih projekata za poboljšanje energetske efikasnosti. Naime, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost, tokom provedbe međunarodnih kreditnih sredstava ostvarena je mogućnost povrata PDV-a u okviru projekata. Uprava za indirektno oporezivanje BiH zaključno sa 30. novembrom prošle godine donijela je rješenja o povratu PDV-a u ukupnom iznosu od 5.735.878 KM. Ranijim odlukama Vlade FBiH izvršena je alokacija ukupno 4.662.126 KM na Komponente 1 i 2 projekata.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem Implementacione jedinice će o utrošku ovih sredstava izvještavati Upravni odbor Projekta.

Izvještaji i planovi rada, rješenja i odluke

Federalna vlada danas je usvojila izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika za 2022. godinu.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka u 2022. godini.

Prihvaćeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu i poslovanju Javne ustanove Federalna novinska agencija, te Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije i o provedbi Uredbe o procjeni utjecaja propisa.

Također, danas je usvojen i izvještaj o radu Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću za 2022. godinu. Na prijedlog ovog ureda usvojen je i Plan komunikacije Vlade Federacije BiH za 2023. godinu s Komunikacijskim akcionim planom.

Vlada je usvojila i izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za geologiju, kao i Plan rada ovog zavoda za 2023. godinu.

Prihvaćen je i Plan rada Finansijsko-informatičke agencije za 2023. godinu, te data saglasnost na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2023. godinu.

Vlada FBiH je JP Autoceste FBiH, kao korisniku eksproprijacije, dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče od 14.9.2022. godine. Postupak eksproprijacije je vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo – Ozimica, na području općine Žepče, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 26.9.2019. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice.

Federalna vlada dala je preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Simoni Oršolić, magistri primarnog obrazovanja, državljanki Republike Hrvatske, s privremenim boravkom u Orašju, a rođenoj u Slovačkoj.

Vlada FBiH se danas izjasnila o amandmanima na Prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2023. godinu, uloženim na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješnje dužnosti dva člana Uprave ove banke, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje na ove pozicije, na mandatni period od četiri godine, Edina Mujagića (član Uprave za rizike) i Leona Begića (član Uprave za operacije).

Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Vahidina Omanovića za člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH na period do isteka mandata članova ovog nadzornog odbora.

Federalna vlada je razriješila članove Upravnog vijeće Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te imenovala Mirzu Terzu za privremenog predsjednika, a Marinu Beru, Lejlu Pašić Kovač, Slađanu Šarac i Adnana Maksumića za privremene članove ovog upravnog vijeća.

Za učešće u radu i odlučivaju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Ismet Demirović (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo) i Jasmina Pašić (RMU Banovići) d.d. Banovići, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.