Home » VladaFBiH: Poništena registracija Sidnikata osnovnog obrazovanja i odgoja

VladaFBiH: Poništena registracija Sidnikata osnovnog obrazovanja i odgoja

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo saopćio je da je Vlada FBiH donijela Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja o registraciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH pri Federalnom ministarstvu pravde FBiH.

Kako je saopćeno iz ovog sindikata, ovim rješenjem je Federalnom ministarstvu pravde naloženo da donese Rješenje o brisanju iz Registra udruženja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH.

-Vlada naglašava da je upravni spor, putem advokata, pokrenuo legalno registrovan Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, zbog niza nepravilnosti u registraciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – navodi Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS.

Dodaje se da dokazi koje je predočio Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo jasno upućuju da je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH nepravilno registrovan po osnovu nezakonitog preuzimanja prava i sljedništva od Sindikata osnovnog obrazovanja BiH, koji nije ni postojao u momentu registracije Federalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.

Stoga je Vlada, ističe se, radi zaštite zakonitosti i odluka Ministarstva pravde FBiH, kao i vladine Administrativne komisije, donijela odluku o proglašavanju ništavog rješenja o registraciji pomenutog Sindikata.

SSOOIOFBIH je pozvan da, u što kraćem roku, otkloni nepravilnosti koje su utvrđene ovim rješenjem i registruje se u skladu s propisima, saopćeno je iz Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS.

Fokus.ba